Tag: pray

“ยืนหยัดในการอธิษฐาน”

จงอธิษฐานในพระวิญญาณทุกเวลาโดยการอธิษฐานและการวิงวอนทุกๆ อย่าง เพราะเหตุนี้จงเฝ้าระวังด้วยความเพียรและด้วยการวิงวอนเผื่อธรรมิกชนทุกคนอยู่เสมอ (เอเฟซัส 6:18)praying at all times in the Spirit, with all prayer and supplication. To that end keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints, (Ephesians 6:18) สวัสดีทุกท่าน ไม่ทันไรในตอนนี้ก็จะหมดไปครึ่งปีกันแล้ว เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วมาก ยิ่งช่วงนี้ก็เริ่มจะกลับมาทำงานกันบ้าง แต่ยังไงเราก็ควรจะใช้ชีวิตแบบปกติใหม่กันให้ระวังขึ้นด้วย ขอพระเจ้าทรงนำทุกท่านให้ผ่านพ้นช่วงเวลาโรคระบาดกันไปให้ได้นะครับ พระธรรมในตอนนี้กล่าวถึงเรื่อง การต่อสู้กับวิญญาณชั่ว ซึ่งมีในส่วนของการสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าด้วย ในตอนนี้ได้สอนให้เรามีความเข้มแข็งในความเชื่อ และวางใจในพระองค์ ให้เราอธิษฐานเผื่อผู้คน เผื่อทุกคนด้วยความเพียร ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร ขอให้เรายังคงยืนหยัด มั่นคงในความเชื่อ อุปสรรคทุกอย่างจะสามารถผ่านพ้นได้อย่างแน่นอน ท้ายที่สุดนี้ก่อนจากกัน หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible […]

Read More

WBO2-May2016 “ทูลขอด้วยใจจริง”

“แต่ถ้าใครในพวกท่านขาดสติปัญญา ให้คนนั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้ประทานให้กับทุกคนด้วยพระทัยกว้างขวางและไม่ทรงตำหนิ แล้วเขาก็จะได้รับตามที่ทูลขอ แต่จงขอด้วยความเชื่อและไม่สงสัย เพราะว่าคนที่สงสัยนั้นเป็นเหมือนคลื่นในทะเลที่ถูกลมพัดซัดไปมา”  (ยากอบ 1:5-6 THSV11) “If any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given him. But let him ask in faith, with no doubting, for the one who doubts is like a wave of the sea that is driven […]

Read More

สิ่งที่ได้จากการชมภาพยนตร์เรื่อง War Room

วันนี้เป็นบทความพิเศษ พอดีว่า เมื่อวันที่ 5 มี.ค.2016 ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสได้ดูภาพยนตร์คริสเตียนเรื่อง War Room ที่โรงภาพยนตร์ลิโด้ จัดฉายโดยเพจ Christian Thai Subtitle  เนื้อเรื่องน่าสนใจ เพราะเน้นไปในเรื่องของการอธิษฐาน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่คริสเตียนควรทราบ

Read More

WBO4-Sep2014 “ทรงเป็นโล่ปกป้องเรา”

  สดุดี 28:7-8 พระ​ยาห์​เวห์​ทรง​เป็น​กำ​ลัง​และ​เป็น​โล่​ของ​ข้าพ​เจ้า ข้าพ​เจ้า​วาง​ใจ​ใน​พระ​องค์ ข้าพ​เจ้า​จึง​ได้​รับ​ความ​อุป​ถัมภ์ และ​จิต​ใจ​ของ​ข้าพ​เจ้า​ก็​ปีติ​ยินดี​ยิ่ง ข้าพ​เจ้า​จะ​ขอบ​พระ​คุณ​พระ​องค์​ด้วย​บท​เพลง​ของ​ข้าพ​เจ้า พระ​ยาห์​เวห์​ทรง​เป็น​กำ​ลัง​ของ​ประ​ชา​กร​ของ​พระ​องค์ พระ​องค์​ทรง​เป็น​ป้อม​แห่ง​ความ​รอด​ของ​ผู้​ที่​พระ​องค์​ทรง​เจิม Psalm 28:7-8 ​​​​​​​​The Lord is my strength and my shield; ​​​​​​​in him my heart trusts, and I am helped; ​​​​​​​my heart exults, ​​​​​​​and with my song I give thanks to him. ​​​​​​​​​​​The Lord is the strength of his people; ​​​​​​​he is the saving refuge of […]

Read More

WBO3-Sep2014 “อ่อนแอ…เข้มแข็ง”

2 โครินธ์ 12:9-10 แต่​พระ​องค์​ตรัส​กับ​ข้าพ​เจ้า​แล้ว​ว่า “การ​มี​พระ​คุณ​ของ​เรา​ก็​เพียง​พอ​กับ​เจ้า เพราะ​ว่า​ความ​อ่อน​แอ​มี​ที่​ไหน ฤทธา​นุ​ภาพ​ของ​เรา​ก็​ปรา​กฏ​เต็ม​ที่​ที่​นั่น” เพราะ​ฉะนั้น ข้าพ​เจ้า​จะ​อวด​บรร​ดา​ความ​อ่อน​แอ​ของ​ข้าพ​เจ้า​มาก​ขึ้น​ด้วย​ความ​ยินดี​อย่าง​ยิ่ง เพื่อ​ว่า​ฤทธา​นุ​ภาพ​ของ​พระ​คริสต์​จะ​อยู่​ใน​ข้าพ​เจ้า เพราะ​เหตุ​นี้ เพื่อ​เห็น​แก่​พระ​คริสต์ ข้าพ​เจ้า​จึง​พอใจ​ใน​บรรดา​ความ​อ่อน​แอ ใน​การ​ถูก​เยาะ​เย้ย​ต่างๆ ใน​ความ​ลำบาก ใน​การ​ถูก​ข่ม​เหง ใน​เหตุ​วิบัติ​ต่างๆ เพราะ​ว่า​ข้าพ​เจ้า​อ่อน​แอ​เมื่อ​ใด ข้าพ​เจ้า​ก็​จะ​เข้ม​แข็ง​มาก​เมื่อ​นั้น 2 Corinthians 12:9-10 But he said to me, “My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness.” Therefore I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the […]

Read More

WBO1-Apr2014 “เชื่อแล้วก้าวไปข้างหน้า”

มัทธิว 21:21-22 พระ​เยซู​ตรัส​ตอบ​ว่า “เรา​บอก​ความ​จริง​กับ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า ถ้า​เพียง​พวก​ท่าน​มี​ความ​เชื่อ​และ​ไม่​ได้​สง​สัย ท่าน​ไม่​เพียง​จะ​สา​มารถ​ทำ​แบบ​เดียว​กับ​ที่​เรา​ทำ​กับ​ต้น​มะเดื่อ แต่​ถ้า​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​สั่ง​ภู​เขา​ลูก​นี้​ว่า ‘จง​ลอย​ขึ้น​และ​เคลื่อน​ไป​ลง​ทะเล’ ก็​จะ​เป็น​ไป​ตาม​นั้น  ทุก​สิ่ง​ที่​ท่าน​อธิษ​ฐาน​ขอ​ด้วย​ความ​เชื่อ​ก็​จะ​ได้” Matthew 21:21-22 And Jesus answered them, “Truly, I say to you, if you have faith and do not doubt, you will not only do what has been done to the fig tree, but even if you say to this mountain, ‘Be taken up and thrown […]

Read More

WBO2-Jul2013 “ไม่อยู่คนเดียว”

มัทธิว 5:4 “คน​ที่​โศก​เศร้าก็​เป็น​สุข เพราะ​ว่า​เขา​ทั้ง​หลาย​จะ​ได้​รับ​การ​หนุน​ใจ Matthew 5:4 “Blessed are those who mourn, for they shall be comforted.

Read More

WBO4-May2013 “Let’s Pray”

ฟิลิปปี 4:6-7 อย่า​กระ​วน​กระ​วาย​ใน​สิ่ง​ใดๆ เลย แต่​จง​ทูล​พระ​เจ้า​ให้​ทรง​ทราบ​ทุก​สิ่ง​ที่​พวก​ท่าน​ขอ โดย​การ​อธิษ​ฐาน​และ​การ​วิง​วอน พร้อม​กับ​การ​ขอบ​พระ​คุณ แล้ว​สันติ​สุข​ของ​พระ​เจ้า​ที่​เกิน​ความ​เข้า​ใจ จะ​คุ้ม​ครอง​จิต​ใจ​และ​ความ​คิด​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ไว้​ใน​พระ​เยซู​คริสต์ Phillipians 4:6-7 do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus.

Read More

WBO2-May2013 “อธิษฐาน ทูลขอ ขอบพระคุณ”

1 ทิโมธี 2:1 เพราะ​ฉะนั้น​ก่อน​สิ่ง​อื่น​ใด​ทั้ง​หมด ข้าพ​เจ้า​ขอร้อง​พวก​ท่าน​ให้​วิง​วอน อธิษ​ฐาน ทูล​ขอ และ​ขอบ​พระ​คุณ​เพื่อ​ทุก​คน 1 Timothy 2:1 First of all, then, I urge that supplications, prayers, intercessions, and thanksgivings be made for all people,

Read More

WBO4-Apr2013 “เมื่อมีปัญหา…อธิษฐาน”

ยากอบ 5:13 มี​ใคร​ใน​พวก​ท่าน​ทน​ทุกข์​หรือ? จง​ให้​คน​นั้น​อธิษ​ฐาน มี​ใคร​ร่า​เริง​ยินดี​หรือ? จง​ให้​คน​นั้น​ร้อง​เพลง​สรร​เสริญ James 5:13 Is anyone among you suffering? Let him pray. Is anyone cheerful? Let him sing praise.

Read More