Tag: war room

สิ่งที่ได้จากการชมภาพยนตร์เรื่อง War Room

วันนี้เป็นบทความพิเศษ พอดีว่า เมื่อวันที่ 5 มี.ค.2016 ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสได้ดูภาพยนตร์คริสเตียนเรื่อง War Room ที่โรงภาพยนตร์ลิโด้ จัดฉายโดยเพจ Christian Thai Subtitle  เนื้อเรื่องน่าสนใจ เพราะเน้นไปในเรื่องของการอธิษฐาน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่คริสเตียนควรทราบ

Read More