Weekly Bible Online (Week 1/Mar 2010)

สุภาษิต 23:22  จงฟังบิดาของเจ้าผู้ให้กำเนิดเจ้า   และอย่าดูหมิ่นมารดาของเจ้าเมื่อนางแก่

Proverbs 23:22  Listen to your father, who gave you life,

and do not despise your mother when she is old.

สวัสดีทุกๆคน ขอทำซ้ำของเดือน มี.ค. ที่หน้านี้ เพื่อทดลองลงบนเว็บใหม่

ช่วงนี้ยังเป็นช่วงที่บางคนสอบ ไม่ก็ได้พักกันบ้างแล้ว บางคนก็มีแผนการจะเดินทาง หรือตั้งใจทำอะไร ก็ตั้งใจทำให้ดีๆก่อนที่จะไม่ได้ทำ ตอนนี้กริชเรียนจบแล้ว อยู่ในช่วงพัก เตรียมหางาน ให้สนใจอยากช่วยก็บอก ตอนนี้กำลังหางานด้าน IT ไม่ก็บรรณารักษ์ศูนย์สารสนเทศสักที่ ดูอยู่ ถ้าได้แล้วเดี๋ยวมาบอกกัน

พ่อแม่ เป็นผู้ให้กำหนเดเรา เลี้ยงดูเราจนเติบโต เราควรที่จะดูแลท่าน ด้วยการเชื่อฟังท่าน ทำตามคำสอนของท่านในสิ่งที่ถูกต้อง แค่นี้ท่านก็ชื่นใจแล้ว

หัวข้ออธิษฐานเผื่อ

– เผื่อการทำงานรับใช้พระเจ้าของทุกๆคน ทั้งภายในคริสตจักร หรือในโรงเรียน หรือในมหาวิทยาลัย ทุกๆอย่าง ขอให้ทุกๆคนที่ทำงานรับใช้จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในการทรงนำของพระองค์ด้วย

– เผื่อ การเรียน การทำงานของทุกๆคน  หรือผู้ที่จะเรียนจบกันแล้ว  ขอให้มีความตั้งใจในงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จด้วย

– เผื่อ ค่ายต่างๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือน มี.ค.- พ.ค.  ทั้งค่ายประจำปีของนคท. ในวันที่ 16-25 มี.ค นี้ หรือค่ายยุวชนของ คจ.คลองเตย (สุขุมวิท 93) ในวันที่ 26-28 มี.ค. ที่ปราณบุรี หรือค่ายอนุชนภาค 7 ทั่วประเทศที่ดอนบอสโก วันที่ 30 เม.ย.- 4 พ.ค. ขอให้คณะกรรมการจัดค่ายสามารถที่จะเตรียมความพร้อมได้ทันเวลา มีความตั้งใจในการทำงาน ขอให้ผู้ที่เข้าร่วมค่ายทุกคนจะได้รับพระพรมากๆ เพื่อที่ผู้ที่เข้าร่วมค่ายจะเป็นแรงสนับสนุนในการทำงานรับใช้พระเจ้าต่อไป

– เผื่อคริสเตียนประเทศอินเดียด้วย  คจ.ในอินเดีย เมืองโอลิสาบังมีการเผาคจ.ไปแล้ว 20 แห่งเมื่อคืนนี้ โดยคนพุทธและยังมีการเตรียมแผนเผาอีก 200 แห่ง และจะฆ่ามิชชั่นนารีอีก 200 คนใน 24 ชั่วโมง ตอนนี้คริสเตียนหนีไปซ่อนตัวตามหมู่บ้าน พลังอธิษฐานสามารถช่วยพวกเขาได้

ถ้า ต้องการให้แก้ไข หรือปรับปรุง หรืออยากจะให้อธิษฐานเผื่อเรื่องใดเป็นพิเศษ สามารถมาบอกกันได้  แล้วอย่าลืมมาแสดงความคิดเห็นต่อ Weekly Bible Online กันได้ที่บล็อกของกริชได้เลย

ขอพระเจ้าอวยพรทุกๆคน

One comment on “Weekly Bible Online (Week 1/Mar 2010)”

  1. crazyipod says:

    อย่าลืมติดตามกันนะ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.