Weekly Bible Online (Week4/Dec09) #wbo #bibleverse

ยอห์น 3:16  เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ   แต่มีชีวิตนิรันดร์

John 3:16  For God so loved the world that he gave his one and only Son,  that whoever believes in him shall not perish but have eternal life

สวัสดีวันคริสตมาสครับ วันนี้เป็นวันดี วันคริสตมาส  วันนี้ทุกคนคงได้ไปฉลองกันสนุกแน่ๆเลย ตอนแรกว่าจะไปกินที่โบสถ์วันนี้ แต่ดันมีงานปีใหม่ของที่ที่ไปฝึกงาน  (True) ไม่เป็นไร นานๆทีจะได้ไปงานคริสตมาสที่อื่นบ้าง

เมื่อพูดถึงวันคริสตมาสแล้ว สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือ ความหมายจริงๆของวันคริสตมาส หลายคนเข้าใจผิดคิดไปว่าเป็นวันเกิดซานตาคลอส ไม่ก็เป็นวันเกิดใครสักคน เพราะชอบเรียกวันนี้อีกว่า X’Mas แต่ในความเป็นจริงแล้ว วันนี้เป็นวันที่ระลึกถึงการบังเกิดของพระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอดของทุกๆคน พระองค์ทรงบังเกิดที่เมืองเบธเลเฮม ในคอกสัตว์ สถานที่ๆไม่ค่อยมีใครอยู่ได้นานนัก จะเห็นได้ว่าพระองค์ก็มีพระลักษณะเหมือนมนุษย์ปกติ แต่สิ่งที่พิเศษคือ พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์ลงมาบังเกิดเพื่อยอมสละชีวิตของพระองค์เอง เพื่อแลกกับความบาปผิดที่เราได้ทำ พระองค์ทรงเป็นขึ้นจากความตาย วันที่ 3 เสด็จกลับสู่สวรรค์ จะเห็นแล้วว่า วันคริสตมาสนี้ไม่ใช่แค่การฉลองเพื่อความสนุกสนาน แต่ให้เราได้ระลึกถึงการเสียสละพระองค์เพื่อเรา พระองค์ไม่ใช่แค่เป็นพียงวันที่เราได้สนุกสนาน แต่ให้เราทำในสิ่งที่ดี แบ่งปัน มีความรักซึ่งกันและกันจะดีที่สุด

หัวข้ออธิษฐานเผื่อ

  • เผื่อการทำงานรับใช้พระเจ้าของทุกๆคน ทั้งภายในคริสตจักร หรือในโรงเรียน หรือในมหาวิทยาลัย ทุกๆอย่าง ขอให้ทุกๆคนที่ทำงานรับใช้จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในการทรงนำของพระองค์ด้วย
  • เผื่องานต่างๆที่ทุกคนต้องสะสาง ขอพระเจ้าทรงนำในการทำงานต่างๆที่จะต้องส่งนั้น ขอให้มีสติปัญญาและความตั้งใจในการทำงานด้วย 
  •  เผื่อช่วงปีใหม่ที่ทุกคนไปเที่ยวกัน ขอให้ทุกๆคนที่เดินทางไปเที่ยว ไม่ว่าจะที่ไหน ขอพระเจ้าทรงคุ้มครองดูแลทุกๆคนให้ปลอดภัย และสามารถกลับมาทำงานหรือเรียนได้ตามปกติ

อ่านฉบับรูปภาพได้ที่ http://i280.photobucket.com/albums/kk187/crazyipod/Weekly%20Bible%20Online/WBO4-Dec09.gif

ถ้าต้องการให้ปรับปรุงหรือต้องการให้อธิษฐานเผื่อเรื่องใดก็บอกกันได้นะ

พระเจ้าอวยพรทุกๆคนจ้า

One comment on “Weekly Bible Online (Week4/Dec09) #wbo #bibleverse”

  1. jan says:

    Merry Christmas !!! ^^

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.