Weekly Bible Online (Week 1/Apr 2010) #weeklybible #bibleverse

1 เปโตร 1:18-19  ท่านรู้ว่าพระองค์ได้ทรงไถ่ท่านทั้งหลายออกจากการประพฤติอันหาสาระมิได้   ซึ่งท่านได้รับต่อจากบรรพบุรุษของท่าน   มิใช่ไถ่ไว้ด้วยสิ่งที่เสื่อมสลายได้   เช่นเงินและทอง  แต่ทรงไถ่ด้วยพระโลหิตประเสริฐของพระคริสต์   ดังเลือดลูกแกะที่ปราศจากตำหนิหรือจุดด่าง

1 Peter 1:18-19  For you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your forefathers, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect.

สวัสดีทุกๆคน กลับมาอีกครั้ง หลังจากที่หายหน้าไปนานเนื่องจากไปค่ายติดต่อกันเกือบ 2 สัปดาห์ ทั้งค่ายอบรมศึกษาพระคัมภีร์ของ นคท. และค่ายยุวชนของ คจ.คลองเตย (สุขุมวิท 93) ที่ปราณบุรี ตั้งแต่ 15 มี.ค. ยาวจนถึง 27 มี.ค. คงเป็นการมาค่ายที่ยาวที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลย ได้ทั้งข้อคิด ประสบการณ์ดีๆ สิ่งที่น่าสนใจ มิตรภาพที่มีให้กัน ดูจะเยอะไป ถ้าอยากอ่านข้อคิดดีๆที่ได้จากค่ายแรก สามารถกลับไปดูได้ที่ http://www.crazyipod.co.cc/blog/after-nc2010 ส่วนอีกค่ายเดี๋ยวค่อยพูดถึงอีกทีละกัน

เนื่องจากในช่วงนี้เป็นช่วงที่สำคัญไม่แพ้คริสตมาสเลยก็คือ วันศุกร์ประเสริฐ – วันอีสเตอร์ ถ้าสนใจก็สามารถตามอ่านข้อมูลต่างๆได้จาก Twitter ของผมเองละกัน

ข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ก็มีส่วนทีเกี่ยวข้องกับวันที่ว่ามาด้วย พระเยซูได้ทรงยอมทุกข์ทรมาน โดยการถูกตรึงที่กางเขนเพื่อไถ่บาปแทนเรา พระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนม์เพื่อเรา พระองค์ไม่ได้ทรงไถ่ด้วยทรัพย์สินเงินทอง หรือสิ่งของบนโลกที่ย่อมมีวันเสื่อมสลายแต่พระองค์ทรงไถ่เราด้วยพระโลหิตที่หลั่งไหลบนกางเขนที่พระองค์ทรงถูกตรึง และทรงฟื้นคืนพระชนม์ในอีกไม่กี่วันให้หลัง แสดงให้เห็นว่า พระองค์ทรงรักพวกเราทุกคน ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม ดังนั้น ถ้าเรายอมรับว่าเราเป็นคนที่บาป เราลองมาสารภาพบาปต่อพระองค์ ขอการทรงนำ การเปลี่ยนแปลงของเรา ขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน  ทำกันได้ง่ายๆ ถ้ามีอะไรสงสัยก็สามารถมาถามกันได้นะ

หัวข้ออธิษฐานเผื่อ

– เผื่อการทำงานรับใช้พระเจ้าของทุกๆคน ทั้งภายในคริสตจักร หรือในโรงเรียน หรือในมหาวิทยาลัย ทุกๆอย่าง ขอให้ทุกๆคนที่ทำงานรับใช้จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในการทรงนำของพระองค์ด้วย

– เผื่อทุกๆที่ที่มาการจัดงานวันศุกร์ประเสริฐ  วันอีสเตอร์ ขอให้ผู้ที่ได้ยิน ได้ฟัง  จะเข้าใจถึงแนวทางที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิตมากขึ้น เข้าใจถึงความหมายที่แท้จริงของวันเหล่านั้นด้วยขอให้งานที่เกิดขึ้นจะเป็นพระพรไปสู่ทุกๆคนด้วย

– เผื่อ ค่ายต่างๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือน เม.ย..- พ.ค.  เท่าที่รู้คือ ค่ายอนุชนภาค 7 ทั่วประเทศที่ดอนบอสโก วันที่ 30 เม.ย.- 4 พ.ค. (ถ้ามีค่ายใดหรือมิชชั่นใดในช่วงนี้อยากจะให้อธิษฐานเผื่อก็บอกได้นะ) ขอให้คณะกรรมการจัดค่ายสามารถที่จะเตรียมความพร้อมได้ทันเวลา มีความตั้งใจในการทำงาน ขอให้ผู้ที่เข้าร่วมค่ายทุกคนจะได้รับพระพรมากๆ เพื่อที่ผู้ที่เข้าร่วมค่ายจะเป็นแรงสนับสนุนในการทำงานรับใช้พระเจ้าต่อไป

ถ้า ต้องการให้แก้ไข หรือปรับปรุง หรืออยากจะให้อธิษฐานเผื่อเรื่องใดเป็นพิเศษ สามารถมาบอกกันได้  แล้วอย่าลืมมาแสดงความคิดเห็นกันนะ

ขอพระเจ้าอวยพรทุกๆคน

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.