WBO1-Apr2011 “คิดก่อนพูด”

สุภาษิต 10:19  การ​พูด​มาก​ก็​จะ​สะสม​การ​ทรยศ  แต่​เขา​ผู้​ยับยั้ง​ริม​ฝีปาก​ของ​ตน​เป็น​ผู้​หยั่ง​รู้

Proverbs 10:19  When words are many, sin is not absent, but he who holds his tongue is wise.


กลับมาพบกันอีกครั้ง ในช่วงที่ฤดูกาลแปรเปลี่ยนมากอีกช่วงหนึ่ง  เพราะอากาศในช่วงนี้ปกติจะร้อน  แต่ตอนนี้กลับมีอากาศที่เย็นผิดปกติ  ยังไงก็  อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วย เพราะไม่รู้ว่าอากาศจะร้อนเมื่อไหร่  สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ  สิ่งแวดล้อม ที่ในปัจจุบันเต็มไปด้วยมลพิษ  เราควรที่จะช่วยเหลือกัน  รักษาธรรมชาติเอาไว้ให้อยู่กับเราไปนานๆ เพื่อที่โลกนี้จะได้คืนความสดใส สดชื่น กลับมา

จะมาย้ำเตือนกันอีกสักครั้งในเรื่องของการพูดจา  เวลาที่เราจะคิดจะทำอะไร  ควรไตร่ตรอง  ควรคิดให้ดีๆ ก่อนที่จะพูดหรือทำออกมา  เพราะสิ่งที่ออกมา  บางครั้งก็ต้องดูว่าเหมาะสมหรือไม่  ถ้าเราพูดหรือทำในสิ่งที่ดี  เราก็จะได้รับผลที่ดี  แต่ถ้าเราพูดหรือทำในสิ่งที่ไม่ดี  ทุจริต โกหกหลอกหลวง  หรือไปทำตัวเกเร  เราก็จะได้รับผลที่ไม่ดีตามมาได้  ดังนั้น  เราควรที่จะคิดก่อนที่เราจะทำหรือจะพูด  เพื่อที่จะได้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสบายใจ

หัวข้ออธิษฐาน

– ประเทศญี่ปุ่นที่โดนทั้งแผ่นดินไหวหนัก และคลื่นสึนามิลูกใหญ่ หรือเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่พม่า ที่ส่งผลมาถึงประเทศไทย ขอให้ทุกคนจะได้รับการคุ้มครองดูแลที่มาจากพระเจ้า ขอให้ผู้ที่บาดเจ็บ หรือเสียชีวิตและทรัพย์สินจะได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีด้วย

– ใน 3 จังหวัดภาคใต้ หรือปัญหาตามแนวชายแดน ที่ยังคงมีเหตุการณ์ที่ไม่สงบอยู่ ยังมีการยิงกัน ทำร้ายกัน ขอให้ผู้ที่ทำงานในพื้นที่ทั้งทหาร ตำรวจ คุณครู นักเรียน และคนอื่นๆ จะได้รับความคุ้มครองที่มาจากพระเจ้า ขอให้ทุกคนได้รับความปลอดภัย และขอให้เหตุการณ์ความไม่สงบนี้ได้รับการแก้ไขโดยเร็วที่สุดด้วย

–  ในช่วงเดือน มีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม ก็จะมีค่ายคริสเตียนหลายค่าย ทั้งค่ายประจำปีของ นคท. ของ นักเรียน หรือค่ายอนุชนภาค 7 ขอให้ทุกๆคนที่ไปค่ายจะได้รับพระพรและสิ่งดีๆ เพื่อที่จะได้เป็นพระพรไปสู่โรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือคริสตจักรต่อไป  รวมถึงผู้ที่มีส่วนในการจัดเตรียมค่ายทุกท่าน ที่จะสามารถจัดเตรียมทุกอย่างในค่ายได้ทัน รวมถึงวิทยากรที่จะสามารถแบ่งปันพระพร ข้อคิดดีๆ ให้กับทุกคนในค่ายต่อไปได้

เพลงปิดท้ายวันนี้ ขอเสนอเพลงให้กำลังใจอีกเพลง  ชีวิตของเรานั้นมีสองด้าน  ขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะดำเนินชีวิตอย่างไร  ยังไงก็ เชิญเปิดฟังกันได้เลย

เพลง  สองด้าน  โดย  นภ พรชำนิ

อัลบั้ม Soul Food  2

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=ryNT4P3mOVo]

“ทุกสิ่งมีสองด้าน ขึ้นอยู่ที่ความคิดของเราว่าจะเลือกดำเนินชีวิตไปในแบบใด  ดังนั้น  เราควรเลือกให้ดี และเหมาะสมกับเรา”

ขอพระเจ้าอวยพรทุกๆคนครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.