WBO1-Apr2014 “เชื่อแล้วก้าวไปข้างหน้า”

moving-mountains-300x200

มัทธิว 21:21-22 พระ​เยซู​ตรัส​ตอบ​ว่า “เรา​บอก​ความ​จริง​กับ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า ถ้า​เพียง​พวก​ท่าน​มี​ความ​เชื่อ​และ​ไม่​ได้​สง​สัย ท่าน​ไม่​เพียง​จะ​สา​มารถ​ทำ​แบบ​เดียว​กับ​ที่​เรา​ทำ​กับ​ต้น​มะเดื่อ แต่​ถ้า​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​สั่ง​ภู​เขา​ลูก​นี้​ว่า ‘จง​ลอย​ขึ้น​และ​เคลื่อน​ไป​ลง​ทะเล’ ก็​จะ​เป็น​ไป​ตาม​นั้น  ทุก​สิ่ง​ที่​ท่าน​อธิษ​ฐาน​ขอ​ด้วย​ความ​เชื่อ​ก็​จะ​ได้”

Matthew 21:21-22 And Jesus answered them, “Truly, I say to you, if you have faith and do not doubt, you will not only do what has been done to the fig tree, but even if you say to this mountain, ‘Be taken up and thrown into the sea,’ it will happen. And whatever you ask in prayer, you will receive, if you have faith.”

สวัสดีเดือนเมษายน เดือนที่มีวันหยุดสงกรานต์ยาวๆ ให้ได้พักผ่อนกัน และอย่าลืมว่าเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่เราจะระลึกถึงช่วงเวลาที่พระเยซูทรงถูกทรมาน สิ้นพระชนม์ และในสามวันถัดมาพระองค์ก็ทรงฟื้นคืนพระชนม์ด้วย นี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ ในช่วงเดือนนี้จะพูดถึงเรื่องความเชื่อ เรื่องวันศุกร์ประเสริฐและอีสเตอร์กันได้

พระธรรมมัทธิว เป็นพระธรรมที่กล่าวถึงช่วงที่พระเยซูทรงพระชนม์ และได้เสด็จไปตามเมืองต่างๆ ในตอนนี้จะเป็นการกล่าวถึงช่วงหลังจากที่ท่านเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็ม พร้อมการต้อนรับด้วยเสื้อผ้า ใบไม้ ซึ่งเป็นที่มาของวันปาล์มซันเดย์ และได้เข้าไปในพระวิหารแล้วได้คว่ำโต๊ะพวกขายของ ได้ประกาศ ทำการอัศจรรย์ในหมู่คนตาบอดและเป็นง่อยที่นั่น พระองค์ได้เสด็จไปที่หมู่บ้านเบธานีกับเหล่าสาวก และได้พบกับต้นมะเดื่อที่มีแต่ใบ และพระองค์ได้สั่งให้ต้นมะเดื่อต้นนั้นเหี่ยวแห้งไปได้ จนทำให้เหล่าสาวกสงสัย จึงทำให้เกิดข้อพระคัมภีร์ตอนนี้

เมื่อเรามีความเชื่อ เราก็มักจะทำในสิ่งนั้นโดยที่ไม่ต้องสงสัย เมื่อเราต้องพบกับอุปสรรค ความทุกข์ยาก เช่น การทำงานที่เยอะจนทำให้เราเหนื่อยจนไม่อยากทำอะไร เมื่อเรามีความเชื่อ เราก็สามารถมีแรงเพิ่มขึ้นในการทำงานได้ เรื่องแบบนี้ถึงแม้จะดูว่านั่นอาจจะมาจากเราไปทำอะไรมาสักอย่าง แต่นั่นก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้เราแล้ว เพราะพระองค์ทรงทราบทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้ทำไป ดังนั้นแล้ว เราควรมีความเชื่อที่เข้มแข็ง หมั่นศึกษาพระคำของพระเจ้าให้เข้าใจ อย่าอ่านเพียงแค่ผ่านๆ ให้มีการคิด วิเคราะห์ แยกแยะในสิ่งที่เราอ่านด้วย เพราะนั่นจะเป็นการเสริมสร้างความเชื่อของเราให้เข้มแข็งขึ้น ขอพระเจ้าทรงนำเราให้มีความเชื่อที่เข้มแข็ง พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทุกๆ สิ่งด้วย

ปิดท้ายกับเพลงอีกเช่นเคย ถึงแม้เราจะต้องเจอกับความทุกข์ เหนื่อยใจ เรายังมีพระเจ้าผู้ทรงดูแล อยู่เคียงข้างเรา ขอเพียงแค่เรามีความหวัง ฝากทุกอย่างไว้กับพระองค์ พระองค์ทรงดูเราอยู่ไม่ทิ้งเราไปแน่นอน

Life is Hope ร้องโดย เพียว KPN

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=jUgZhkrgEVQ]

ขอพระเจ้าอวยพรมากๆ ครับ

ที่มาของภาพ : South Jersey Christian Events

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.