WBO1-Aug2015 “จริงใจให้กัน”

girlfriends-338449_1280

สุภาษิต 27:5-6 ว่า​กัน​ต่อ​หน้า ดี​กว่า​รัก​กัน​ลับๆ บาด​แผล​ที่​มิตร​ทำ​ก็​ด้วย​เจตนา​ดี แต่​การ​จูบ​ของ​ศัตรู​นั้น​มาก​เกิน​ความ​จริง

Proberbs 27:5-6 ​​​​​​​​Better is open rebuke ​​​​​​​than hidden love. ​​​Faithful are the wounds of a friend; ​​​​​​​profuse are the kisses of an enemy. ​​​

สวัสดีทุกท่าน กับเดือนที่ 8 ของปี ซึ่งก็เข้าสู่ช่วงที่ใกล้จะเปิดเทอมกันแล้ว ใครที่เรียนอยู่คงรู้ว่าช่วงนี้ก็ควรจะเตรียมตัวพักผ่อนให้เต็มที่ ก่อนที่การเปิดเทอมจะมาถึง ขอพระเจ้าทรงนำในการเรียนของทุกท่านด้วยนะครับ

ข้อพระคัมภีร์ที่นำมานี้ มาจากพระธรรมสุภาษิต ซึ่งถือได้ว่านำมาบ่อยที่สุด เพราะพระธรรมตอนนี้ได้สอนเราในเรื่องของการดำเนินชีวิต การใช้ชีวิตอย่างเหมาะสม โดยปรมาจารย์อิสราเอลสมัยโบราณ ที่ได้รับการทรงนำจากพระเจ้าในการดำเนินชีวิต ในตอนที่นำมานี้เป็นส่วนของถ้อยคำที่กษัตริย์ซาโลมอนได้เขียนไว้ ท่านได้รับสติปัญญาจากพระเจ้าในการปกครองประเทศในช่วงนั้น

ในสังคม เรามักเจอกับผู้คนที่หลากหลาย มีทั้งชอบเรา หรือเกลืยดเราเลยก็มี เมื่อเราต้องพบเจอกับสังคมแล้ว เราก็ควรที่จะมีความจริงใจให้กัน ทั้งกับเพื่อน พี่น้อง ผู้ร่วมงาน ไม่ใช่ว่ากันลับๆ อย่างเสียหาย เพราะการว่ากันลับๆ เป็นเหมือนการที่เราไม่มีความจริงใจให้กัน เมื่อเราได้อยู่ร่วมกัน เราก็ควรรู้จักมีความจริงให้ รู้จักให้อภัยกัน เพราะเมื่อเราอยู่ร่วมกันแล้ว เราก็ต้องดำเนินชีวิต ใช้ชีวิตร่วมกันไป ดังนั้นแล้ว ขอให้เรารักกัน ให้อภัยกัน กระทำในสิ่งที่เหมาะสม จริงใจให้กันในทุกเรื่อง ทั้งต่อหน้าและลับหลังด้วย

ปิดท้ายกับเพลงอีกเช่นเคย เพลงวันนี้ไม่เกี่ยวกับเนื้อหาเท่าไหร่ แต่ก็ทำให้เรารู้ว่า ในความทุกข์ยากทุกอย่าง เราสามารถผ่านพ้นไปได้เสมอ ไม่มีทางที่ผ่านไปไม่ได้อย่างแน่นอน

วันที่งดงาม ร้องโดย เบสต์ พงศ์คนิช (W501)

ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.