WBO1-Dec2013 “ฉันดีใจที่มีเธอ”

Father_and_son_by_Gloredel

เอเฟซัส 6:1-3 บุตร​ทั้ง​หลาย จง​เชื่อ​ฟัง​บิดา​มาร​ดา​ของ​ท่าน​ใน​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า เพราะว่านี่เป็นเรื่อง​ถูกต้อง  “จง​ให้​เกียรติ​บิดา​มาร​ดา​ของ​เจ้า”  นี่​เป็น​บัญ​ญัติ​ข้อ​แรก​ที่​มี​พระ​สัญ​ญา​กำ​กับ​ด้วย  เพื่อ​เจ้า​จะ​ไป​ดี​มา​ดี​และ​มี​อายุ​ยืน​ยาว​บน​แผ่น​ดิน​โลก”

Ephesians 6:1-3 Children, obey your parents in the Lord, for this is right. “Honor your father and mother” (this is the first commandment with a promise), that it may go well with you and that you may live long in the land.”

สวัสดีครับ เข้าสู่เดือนสุดท้ายของปีกันแล้ว อากาศเย็นๆ ก็เริ่มเข้ามาแล้ว ยังไงก็ อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วย นอนห่มผ้าดีๆ กันด้วยละ เป็นห่วงทุกคน ^^

ข้อพระคัมภีร์ตอนนี้มาจากพระธรรมเอเฟซัส เป็นจดหมายที่อ.เปาโลได้เขียนถึงคริสตจักรเมืองเอเฟซัส  ซึ่งกล่าวถึงเอกภาพ แนวทางที่พระเจ้าทรงเลือกสรรประชากรของพระองค์ ได้ทรงอภัย ปลดปล่อยให้พวกเขาเป็นไทจากความบาปผ่านพระเยซูคริสต์ รวมถึงให้ทุกคนดำเนินชีวิตร่วมนหนึ่งอันเดียวกันกับพระคริสต์เป็นจริง ซึ่งหัวข้อที่นำมาแบ่งปันนี้ อยู่ในช่วงบทสรุป ในหัวข้อ บรรดาบุตรและบิดามารดา

เมื่อเราเป็นเด็ก เราก็ได้รับการเลี้ยงดูมาจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ โดยพ่อแม่ หรือบุพการีที่เลี้ยงดู อบรม สั่งสอนเรา ให้เราเป็นคนที่ดี ดำเนินในทางที่ถูกต้องเหมาะสม เราซึ่งเป็นลูก ก็ควรที่จะเคารพเชื่อฟังท่าน เพราะนั่นเป็นแนวทางที่ท่านได้ประสบพบเจอ ได้เรียนรู้จนมาถึงตอนนี้ได้ ท่านรักและเป็นห่วงเรา ไม่ว่าเราจะโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว เมื่อท่านยังอยู่ ท่านก็ยังรักและห่วงใยเราเสมอไม่มีเปลี่ยนแปลง ดังนั้น สิ่งที่เราควรทำคือ ให้ความเคารพ ห่วงใยท่านบ้าง ถ้าอยู่คนละบ้านก็อย่าลืมที่จะแวะเวียนมาหาท่านบ้าง หรือไม่ก็อาจจะโทรไปหา หรือผ่านไลน์ หรือ Facebook ก็ได้ถ้าท่านสะดวก อย่าลืมที่ละดูแลท่าน รวมถึงช่วยเหลือท่าน น้อมนำคำสอนของท่านมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อที่เราจะได้เดินหน้าต่อไปได้ในแนวทางที่ถูกต้องด้วย

ปิดท้ายด้วยเพลงอีกเช่นเคย ดีใจจริงๆ ที่ได้พบกับครอบครัวที่อบอุ่น ได้พบกับความสุขมากมายที่ได้เจอ แม้ว่าจะทุกข์เพียงใดก็ตาม ขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้สามารถฝ่าฟันสิ่งต่างๆ มาได้ ดีใจจริงๆ ครับ

เพลง ฉันดีใจที่มีเธอ ร้องโดย Room 39

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=QuYeESOrcl8]

ขอพระเจ้าอวยพรคุณพ่อ และทุกคนมากๆ นะครับ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.