WBO1-Dec2015 “ความเป็นพ่อ”

 17298-NR5Z1D
Designed by Freepik

เอเฟซัส 6:1-4 บุตร​ทั้ง​หลาย จง​เชื่อ​ฟัง​บิดา​มาร​ดา​ของ​ท่าน​ใน​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า เพราะ​ว่า​นี่​เป็น​เรื่อง​ถูกต้อง “จง​ให้​เกียรติ​บิดา​มาร​ดา​ของ​เจ้า”  นี่​เป็น​บัญ​ญัติ​ข้อ​แรก​ที่​มี​พระ​สัญ​ญา​กำ​กับ​ด้วย “เพื่อ​เจ้า​จะ​ไป​ดี​มา​ดี​และ​มี​อายุ​ยืน​ยาว​บน​แผ่น​ดิน​โลก”  ส่วน​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ที่​เป็น​บิดา อย่า​ยั่ว​บุตร​ของ​ท่าน​ให้​เกิด​โทสะ แต่​จง​เลี้ยง​ดู​พวก​เขา​ด้วย​การ​สั่ง​สอน​และ​การ​เตือน​สติ​ตาม​หลัก​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า

Ephesians 6:1-4  Children, obey your parents in the Lord, for this is right. “Honor your father and mother” (this is the first commandment with a promise), “that it may go well with you and that you may live long in the land.” Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord.

สวัสดีทุกท่านครับ ในที่สุด ตอนนี้ก็ถึงช่วงเดือนสุดท้ายของปีกันแล้ว หวังว่าเราจะสามารถเสร็จงานทันก่อนปีใหม่ เพื่อที่จะได้หยุดงานช่วงปีใหม่อย่างสบายใจกัน เนื่องจากในสัปดาห์นี้ตรงกับวันพ่อ จึงเป็นข้อพระคัมภีร์ที่ที่เกี่ยวข้องกับคุณพ่อ

พระธรรมเอเฟซัส เป็นพระธรรมจดหมายฝากของอ.เปาโล ที่เขียนไปถึงคริสตจักรในเมืองเอเฟซัส ซึ่งในส่วนท้ายจะกล่าวถึงการดำเนินชีวิตในแนวทางที่เป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์ ในตอนที่นำมานี้จะอยู่ในหัวข้อของ บรรดาบุตรและบิดามารดา

เราควรที่จะเคารพ เชื่อฟังพ่อแม่ เพราะท่านได้เลี้ยงดูเรามา ซึ่งในพระบัญญัติ 10 ประการก็มีกล่าวถึงว่า “จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า” ด้วย สำหรับผู้ใหญ่ เมื่อเราเติบโตมา มีครอบครัว มีลูกหลาน เราก็ควรที่จะเลี้ยงดูเค้าให้เติบใหญ่ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ เราควรสั่งสอนลูกของเราให้อยู่ในทางที่เหมาะสมตามหลักของพระเจ้า สั่งสอนให้รู้จักทางของพระองค์ เพื่อที่พวกเค้าจะได้เติบโตขึ้นในทางของพระองค์ และเมื่อลูกโตไปจะได้ทำตามแบบอย่าง อย่างเหมาะสม ขอพระเจ้าทรงนำ ทุกๆ ครอบครัวให้อยู่ในทางของพระองค์ด้วย

ปิดท้ายกับเพลงอีกเช่นเคย เป็นเพลงที่บอกเล่าถึงความรัก แม้เราจะต้องเจอกับทุกข์ เรายังมีอีกคนที่คอยอยู่ข้างเราเสมอ ไม่รอช้า มาฟังกัน

เพลง รักแท้ ของ บอย โกสิยพงษ์

ขอพระเจ้าอวยพรคุณพ่อ และทุกคนมากๆ ครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.