WBO1-Dec2016 “เคารพเชื่อฟังพ่อแม่”

boy-1300136_640

บุตรทั้งหลาย จงเชื่อฟังบิดามารดาของท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะว่านี่เป็นเรื่องถูกต้อง “จงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้า” นี่เป็นบัญญัติข้อแรกที่มีพระสัญญากำกับด้วย “เพื่อเจ้าจะไปดีมาดี และมีอายุยืนยาวบนแผ่นดินโลก” ส่วนท่านทั้งหลายที่เป็นบิดา อย่ายั่วบุตรของท่านให้เกิดโทสะ แต่จงเลี้ยงดูพวกเขาด้วยการสั่งสอนและการเตือนสติตามหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้า (เอเฟซัส 6:1-4)
Children, obey your parents in the Lord, for this is right. “Honor your father and mother” (this is the first commandment with a promise), “that it may go well with you and that you may live long in the land.” Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. (Ephesians 6:1-4)

สวัสดีทุกท่านอีกครั้งครับ เข้าสู่เดือนสุดท้ายของปีกันแล้ว เวลาผ่านไปเร็วดีจริงๆ ในช่วงนี้อากาศก็เริ่มเย็นบ้างแล้ว ยังไงก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วย และที่สำคัญ อย่าลืมสะสางงานต่างๆ ที่ค้างอยู่ให้เสร็จ รวมถึงการวางแผนการทำงานในช่วงปีหน้า เพื่อที่จะได้เป็นการเริ่มต้นปีต่อไปที่ดีด้วย ขอพระเจ้าเสริมกำลังทุกท่านครับ

ข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ มาจากจดหมายฝากที่อ.เปาโลได้เขียนถึงคริสตจักรในเมืองเอเฟซัส ในตอนที่กล้าวถึงนี้ เป็นเรื่องของบรรดาบุตรและบิดามารดา เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพ่อแม่และลูก

ลูกที่ดีควรมีความเคารพและเชื่อฟังพ่อแม่ ซึ่งเป็นการกระทำที่พระเจ้าพอพระทัย นี่เป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่เราควรทำ เป็นวินัยที่ทำให้เรามีชีวิตที่มั่นคง ส่วนคุณพ่อทั้งหลายควรมีความรับผิดชอบในการสั่งสอน ให้วินัยแก่ลูกของเรา ไม่ควรทำให้ลูกเกิดความท้อใจ ควรมีการอบรมสั่งสอนไปในทางที่ดี เป็นที่พอพระทัยพระเจ้า ขอพระเจ้าทรงดูแล ทรงนำให้ทั้งพ่อแม่และลูกมีความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน เพื่อให้อยู่ร่วมกันในสีงคมได้อย่างมีความสุขต่อไป

ปิดท้ายกับเพลงอีกเช่นเคย เป็นอีกเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่น่าฟังอีกเพลง โดยในเวอร์ชั่นนี้ใช้ประกอบภาพยนตร์เรื่อง พรจากฟ้า ไม่รอช้า มาฟังกัน

เพลง ยามเย็น ร้องโดย วี ไวโอเล็ต วอเทียร์

ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านมากๆ นะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.