Weekly Bible Online (Week 1/Feb2010) #fb #weeklybible

สุภาษิต 20:18  แผนงานดำรงอยู่ได้ด้วยการปรึกษาหารือ จงทำสงครามด้วยมีการนำที่ฉลาด

Proverbs 20:18  Make plans by seeking advice;  if you wage war, obtain guidance.

สวัสดีทุกๆคนครับ เวลานี้ก็ใกล้จะถึงการสอบ หรือใกล้จะเรียนจบเข้ามาทุกที งานก็ดูจะหนักขึ้น ยังไงก็ตั้งใจทำให้ดีที่สุด เพื่อวันพรุ่งนี้ที่สดใส

“เวลา ที่เราต้องทำงานร่วมกับผู้อื่น เราจะต้องมีส่วนร่วมกับเพื่อนๆในกลุ่มกันด้วย อย่ามัวแต่อู้ ไม่ช่วยเพื่อนออกความเห็น เพราะจะทำให้งานออกมาไม่ดี ดังนั้น เราควรที่จะให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม ด้วยการปรึกษาหารือซึ่งกันและกัน เพื่อที่จะทำห้านประสบความสำเร็จได้แน่นอน”

หัว ข้ออธิษฐานเผื่อ

  • เผื่อการทำงานรับใช้พระเจ้าของทุกๆคน ทั้งภายในคริสตจักร หรือในโรงเรียน หรือในมหาวิทยาลัย ทุกๆอย่าง ขอให้ทุกๆคนที่ทำงานรับใช้จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในการทรงนำของพระองค์ด้วย
  • เผื่อ การเรียน การทำงานของทุกๆคน โดยเฉพาะช่วงนี้ก็ใกล้สอบปลายภาค หรือจะเรียนจบกันแล้ว  ขอให้มีความตั้งใจในงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จด้วย
  • เผื่อ ค่ายต่างๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือน มี.ค.- พ.ค.  ทั้งค่ายประจำปีของนคท. ในวันที่ 16-25 มี.ค นี้ หรือค่ายยุวชนของ คจ.คลองเตย (สุขุมวิท 93) ในวันที่ 26-28 มี.ค. ที่ปราณบุรี หรือค่ายอนุชนภาค 7 ทั่วประเทศที่ดอนบอสโก วันที่ 30 เม.ย.- 4 พ.ค. ขอให้คณะกรรมการจัดค่ายสามารถที่จะเตรียมความพร้อมได้ทันเวลา มีความตั้งใจในการทำงาน ขอให้ผู้ที่เข้าร่วมค่ายทุกคนจะได้รับพระพรมากๆ เพื่อที่ผู้ที่เข้าร่วมค่ายจะเป็นแรงสนับสนุนในการทำงานรับใช้พระเจ้าต่อไป

ถ้า ต้องการให้แก้ไข หรือปรับปรุง หรืออยากจะให้อธิษฐานเผื่อเรื่องใดเป็นพิเศษ สามารถมาบอกกันได้  แล้วอย่าลืมมาแสดงความคิดเห็นต่อ Weekly Bible Online กันได้ที่นี่

วันนี้ขอ งดฉบับรูปภาพ เนื่องจากตอนนี้มีงานที่ต้องสะสางอยู่ ขออภัยด้วย

ขอ พระเจ้าอวยพรทุกๆคน

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.