WBO1-Feb2014 “จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง”

medium_6282476027

มาระโก 12:29-31 พระ​เยซู​จึง​ตรัส​ตอบ​คน​นั้น​ว่า “พระ​บัญ​ญัติ​อัน​ดับ​แรก​คือ โอ ชน​อิส​รา​เอล จง​ฟัง​เถิด องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า ​ของ​เรา​เป็น​พระ​เจ้า​องค์​เดียว พวก​ท่าน​จง​รัก​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ผู้​เป็น​พระ​เจ้า​ด้วย​สุด​ใจ​ของ​ท่าน ด้วย​สุด​จิต​ของ​ท่าน ด้วย​สุด​ความ​คิด​ของ​ท่านและ​ด้วย​สุด​กำ​ลัง​ของ​ท่าน ส่วน​พระ​บัญ​ญัติ​ที่​สำคัญ​อัน​ดับ​สอง​คือ จง​รัก​เพื่อน​บ้าน​เหมือน​รัก​ตนเอง ไม่​มี​พระ​บัญ​ญัติ​อื่น​ใด​ที่​สำ​คัญ​ยิ่ง​กว่า​พระ​บัญ​ญัติ​เหล่า​นี้”

Mark 12:29-31  Jesus answered, “The most important is, ‘Hear, O Israel: The Lord our God, the Lord is one. And you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength.’ The second is this: ‘You shall love your neighbor as yourself.’ There is no other commandment greater than these.”

สวัสดีเดือนกุมภาพันธ์จ้า เข้าสู่เดือนที่ 2 กันแล้ว สำหรับเดือนนี้ก็หนีไม่พ้นในเรื่องของความรักอีกเช่นทุกปี ในช่วงนี้ก็จะเป็นข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวกับความรักสักหน่อย เพราะความรัก รักซึ่งกันและกัน คือสิ่งที่เป็นหลักของคริสเตียนนั่นเอง ถือเป็นสิ่งที่ควรทำเป็นอันดับต้นๆ เลย

เริ่มต้นสัปดาห์นี้กับ 1 ในพระกิตติคุณที่กล่าวถึงเรื่องของพระเยซูคริสต์ เป็นช่วงที่ธรรมาจารย์คนหนึ่งมาได้ยินพระเยซูมาร่วมถกเถียงกับกลุ่มธรรมาจารย์ และพระองค์ก็ทรงตอบได้ดี ธรรมาจารย์เลยถามพระองค์ว่า ธรรมบัญญัติข้อไหนสำคัญที่สุด ข้อพระคัมภีร์ตอนนี้คือคำตอบนั่นเอง

สิ่งสำคัญที่เราควรทำ คือรักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจ กำลัง ความคิด และรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง รักเพื่อนบ้านในที่นี้ไม่ใช่แค่เพื่อนข้างบ้านเท่านั้น แต่หมายรวมถึง เพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมโรงเรียน เพื่อนร่วมมหาวิทยาลัย เพื่อนร่วมงาน แม้กระทั่งคนที่เราไม่ชอบ หรือเป็นศัตรูกันก็ตาม เราก็ควรที่จะรัก เพราะพระองค์ทรงรักเรามาก เราก็ควรที่จะรักตอบด้วยเช่นกัน ไม่ใช่แค่รักคนใดคนหนึ่ง แต่ให้รักทุกๆ คนด้วย เพราะอย่างน้อยทุกคนก็อยู่ร่วมกับเรา เราก็ต้องดำเนินชีวิตร่วมกันในสังคม ดังนั้น เราควรที่จะรักกันเข้าไว้ ถ้าเป็นศัตรู เราก็ควรที่จะให้อภัย การให้อภัยไม่ใช่สิ่งที่น่าอาย การให้อภัยทำให้เรายอมความกันได้ และได้มิตรภาพคืนมา อย่าลืม รักกันให้มากๆ นะครับ <3

ปิดท้ายกับเพลงอีกเช่นเคย เพลงนี้น่าจะเคยโพสต์ไปหลายครั้ง แต่ละครั้งที่ฟังก็รู้สึกว่า เราควรที่จะส่งต่อความรักนี้ไปให้กับทุกๆ คน ไม่ว่าจะเป็นใคร ที่ไหน เมื่อไหร่ก็ตาม เพราะความรักนั้นไม่มีที่สิ้นสุด ความรักไม่มีเงื่อนไขใดๆ มารักกันนะ ^_^

เพลง ส่งต่อความรัก โดยรายการ จัง-หวะ-จะ-เดิน (ช่อง Thai PBS)

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=xgiW8aek7A0]

ขอพระเจ้าอวยพรมากๆ จ้า รักทุกคนครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.