WBO1-Jan2016 “สิ่งใหม่”

board-978179_1280

2 โครินธ์ 5:17 ฉะนั้น​ถ้า​ใคร​อยู่​ใน​พระ​คริสต์ เขา​ก็​เป็น​คน​ที่​ถูก​สร้าง​ใหม่​แล้ว สิ่ง​สาร​พัด​ที่​เก่าๆ ก็​ล่วง​ไป นี่​แน่ะ​กลาย​เป็น​สิ่ง​ใหม่​ทั้ง​นั้น

2 Corinthians 5:17 Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away; behold, the new has come.

สวัสดีทุกท่านครับ สุขสันต์วันปีใหม่ เดือนแรกของปีนี้ ขอพระเจ้าทรงนำในการดำเนินชีวิตใหม่ๆ ในปีนี้ ไม่ว่าจะกระทำสิ่งใด ขอพระองค์ทรงอยู่เคียงข้างเราเสมอครับ ในช่วงนี้ฝากอธิษฐานเผื่อการเดินทางของทุกท่าน ทั้งที่กำลังท่องเที่ยว หรือพักผ่อน ไม่ว่าจะไปที่ใดก็ขอพระองค์ทรงคุ้มครองดูแลตลอดการเดินทาง ให้ได้รับความปลอดภัย มีเรี่ยวแรงในการดำเนินงานในปีนี้กันต่อไป และอีกเรื่องคือ ตอนนี้แม่ของเพื่อนไม่สบาย อยู่โรงพยาบาล ขอพระเจ้าทรงวางพระหัตถ์ของพระองค์ ดูแลรักษา ให้ท่านกลับมามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอีกครั้งด้วย

ข้อพระคัมภีร์ในช่วงนี้ก็จะเกี่ยวกับความใหม่ ตอนที่นำมานี้เป็นจดหมายฝากของ อ.เปาโล ส่งให้คริสตจักรเมืองโครินธ์ ซึ่งในหัวข้อนี้จะเกี่ยวกับการคืนดีกัน

สิ่งเก่าที่ผ่านไปในปีที่ผ่านมา ขอให้เก็บเป็นบทเรียน แล้วก้าวเข้าสู่ปีใหม่ ให้เราเชื่อในพระเยซู ไม่ว่าเราจะต้องเจอกับอะไรก็ย่อมผ่านไปได้ ขอพระเจ้าทรงนำเราก้าวเข้าสู่ปีใหม่ด้วยความมั่นใจอย่างเต็มที่ เต็มกำลัง โดยมีพระเจ้าทรงอยู่เคียงข้างเราก้าวไป

ปิดท้ายกับเพลงอีกเช่นเคย ยังคงเป็นเพลงของ Pentatonix วันนี้ขอเป็นเพลงสนุกๆ ต้อนรับปีใหม่ ให้เราทิ้งความเศร้าออกไป แล้วออกมาร้องเพลง ออกมาทำสิ่งใหม่ๆ กัน

เพลง Sing โดย Pentatonix

ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.