WBO1-May2015 “หยุดความขัดแย้ง”

pair-707505_640

ยากอบ 4:1-2 อะไร​เป็น​สา​เหตุ​ของ​สง​คราม และ​การ​ทะ​เลาะ​วิวาท​กัน​ใน​ท่าน​ทั้ง​หลาย? มัน​มา​จาก​ความ​ปรารถ​นา​ชั่ว​ของ​ท่าน​ที่​ต่อ​สู้​อยู่​ภาย​ใน​ตัว​พวก​ท่าน​ไม่​ใช่​หรือ? ท่าน​ทั้ง​หลาย​อยาก​ได้​แต่​ไม่​ได้ ท่าน​ก็​ฆ่า​กัน พวก​ท่าน​โลภ​แต่​ไม่​ได้ ท่าน​ก็​ทะเลาะ​และ​ทำ​สง​คราม​กัน ท่าน​ไม่​มี​เพราะ​ไม่​ได้​ขอ

James 4:1-2 What causes quarrels and what causes fights among you? Is it not this, that your passions are at war within you? You desire and do not have, so you murder. You covet and cannot obtain, so you fight and quarrel. You do not have, because you do not ask.

สวัสดีทุกคนครับ ในตอนนี้ก็เข้าสู่เดือนที่ 5 ของปีกันแล้ว ในช่วงนี้ก็ยังพอจะมีวันหยุดให้พักกันบ้าง แต่ก็อย่าลืมที่จะให้เวลากับพระเจ้า อธิษฐานกันบ้าง รวมถึงใช้เวลาอยู่กับครอบครัวให้มากขึ้น ในช่วงนี้สถานการณ์ภัยพิบัติในเนปาลก็ยังดูน่ากลัว ขอพระเจ้าทรงคุ้มครองดูแลผู้คนที่อาศัยที่นั่น รวมถึงผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือ ขอพระองค์ทรงนำพวกเข้าให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ทันเวลา และทั่วถึงทุกคน ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ขอให้เราช่วยเหลือซึ่งกันและกันเข้าไว้ เหมือนกับในพระคัมภีร์ที่บอกไว้ว่า ให้เรารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง

ข้อพระคัมภีร์ในวันนี้ มาจากจดหมายของท่านยากอบ ที่ได้รวบรวมคำสอนที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวัน มีการแนะแนวในท่าที และความประพฤติของคริสเตียน ซึ่งในตอนที่นำมานี้จะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคริสเตียนกับโลก

สงคราม สิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้น แต่มันก็ยังมีให้เห็นมาตลอด ซึ่งก็เกิดจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างคน หรือกลุ่มคน ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมาจากความปรารถนาของตนเอง จนถ้าไม่ได้ดั่งใจก็จะพาลทะเลาะกันจนทำให้เกิดสงคราม ทะเลาะ ความขัดแย้ง เมื่อเราพบเจอกับเรื่องแบบนี้ขึ้น สิ่งที่เราควรทำคือ  ดำเนินตามองค์พระผู้เป็นเจ้า รักศัตรู ยับยั้งชั่งใจ และคิดว่า สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ถูกต้อง เหมาะสมหรือไม่ ทำให้ใครต่อใครเดือนร้อนหรือเปล่า ขอพระเจ้าทรงนำ ให้เรานั้นที่จะมีความยับยั้งชั่งใจ คิดไตร่ตรองในการทำสิ่งต่างๆ อย่างเหมาะสมด้วย

ปิดท้ายกับเพลงอีกเช่นเคย เป็นเพลงที่เราควรจะหยุดและฟังพระองค์ อย่าให้ความบันเทิง หรือ social network มาอยู่เหนือชีวิต แต่ให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราเสมอ

เพลง หยุด ร้องโดย วิตติวัต พันธุรักษ์ (W501)

ขอพระเจ้าอวยพรมากๆ นะครับ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.