WBO1-Nov2011 “เราไม่ได้อยู่คนเดียว”

เฉลยธรรมบัญญัติ 31:6  จง​เข้ม​แข็ง​และ​กล้า​หาญ​เถิด อย่า​กลัว​หรือ​ครั่น​คร้าม​เขา​เลย เพราะ​ว่า​ผู้​ที่​ไป​กับ​ท่าน​คือ​พระ​ยาห์​เวห์​พระ​เจ้า​ของ​ท่าน พระ​องค์​จะ​ไม่​ทรง​ปล่อย​ท่าน​ให้​ล้ม​เหลว​หรือ​ทอด​ทิ้ง​ท่าน”

Deuteronomy 31:6  Be strong and courageous. Do not fear or be in dread of them, for it is the LORD your God who goes with you. He will not leave you or forsake you.”

ข้อพระคัมภีร์ในตอนนี้ มาจากเนื้อหาจากพระคัมภีร์ในช่วงที่โมเสสเตรียมส่งต่อหน้าที่ผู้นำให้กับโยชูวา  เพื่อที่จะนำชนชาติอิสราเอลเดินหน้าต่อไป ข้อความนี้แสดงให้เห็นว่า  ถึงแม้ว่าเราจะอ่อนแอ หรืออ่อนกำลัง  แต่เรายังมีพระเจ้าทรงคุ้มครองเรา ทรงดูแลเราอยู่ไม่ห่าง  ถึงเราจะดื้อ ไม่เชื่อฟังพระองค์แค่ไหน  พระองค์ก็พร้อมที่จะให้อภัยและทรงนำชีวิตของเราให้อยู่ในทางที่ถูกต้องแล้ว

 

หัวข้ออธิษฐาน

– การดำเนินชีวิตของเราในแต่ละวัน ที่จะต้องพบเจอกับอุปสรรคต่างๆ มากมาย ซึ่งในบางครั้งเราก็อาจจะอ่อนกำลัง ไม่สามารถทำได้ ขอพระเจ้าทรงนำในการดำเนินชีวิตทุกด้าน  ไม่ว่าจะเป็นการเรียน การทำงาน หรือทำในสิ่งใดๆ ขอพระองค์ทรงนำเราด้วย

– ในช่วงนี้ สภาพอากาศก็แปรปรวน หรือมีภัยธรรมชาติเกิดขึ้น ทั้งฝนตก และน้ำท่วม  ขอให้ทุกคนที่ประสบกับเหตุภัยธรรมชาตินี้ จะได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ขอให้ทุกคนมีน้ำใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรง พร้อมที่จะเรียน หรือทำงานกันต่อไปได้ รวมถึงผู้ที่จะเดินทางเพื่อหนีน้ำท่วม ขอให้ทุกคนได้รับการคุ้มครองดูแล ให้ได้รับความปลอดภัย เพื่อจะเติมพลัง เสริมเรี่ยวแรงในการทำงาน ในการดำเนินชีวิตต่อไปได้

– สุขภาพร่างกายของทุกคน ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ใครที่บาดเจ็บ หรือป่วย ขอให้ได้รับการรักษา ดูแลอย่างดีด้วย

 

ปิดท้ายด้วยเพลงอีกเช่นเคย  เพลงนี้เป็นเพลงที่พูดถึงว่า  ตัวเรานั้นไม่ได้อยู่คนเดียว เรายังมีพระเยซูทรงนำเราให้เดินในทางที่เหมาะสม  แล้วเรายังมีเพื่อนผองที่คอยช่วยเหลือเรา ไม่เคยห่าง  มาฟังกันได้

 

เพลง  ไม่อยู่คนเดียว  โดย  BabaBand

 [youtube=http://www.youtube.com/watch?v=TfuPqxuA63w]

ขอพระเจ้าอวยพร และทรงคุ้มครองดูแลเรา ให้รอดพ้นจากอุทกภัยครั้งนี้ด้วยครับ

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.