WBO1-Sep2011 “Give มีความสุขกับการให้”

ฟิลิปปี 2:4  อย่า​ให้​ต่าง​คน​ต่าง​เห็น​แก่​ประ​โยชน์​ของ​ตน​เอง แต่​จง​เห็น​แก่​ประ​โยชน์​ของ​คน​อื่นๆ ด้วย

Philippians 2:4  Let each of you look not only to his own interests,

but also to the interests of others.

ผลประโยชน์ รายได้ ชื่อเสียง เงินทอง เกียรติยศ อำนาจ วาสนา ทุกๆ อย่างเหล่านี้ทุกคนล้วนอยากมี อยากเป็น อยากได้กันทั้งนั้น แต่คนเราก็มักจะมีไม่ครบ ขาดไปอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือถ้ามีทั้งหมดก็คงหาได้น้อย ทุกสิ่งที่กล่าวมานี้  ล้วนแล้วแต่ไม่มีสิ่งไหนเลยที่ยั่งยืนเสมอไป ย่อมสูญหายไปตามกาลเวลา เราก็มักจะแก่งแย่งกัน ซึ่งก็ทำให้เราเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ ถ้าเราลองเปลี่ยนตัวเอง เป็นการให้ผู้อื่นบ้าง แบ่งปันให้กับผู้อื่น ยอมที่จะให้ด้วยความเต็มใจ ไม่ใช่เอาหน้าแล้ว สิ่งนี้ก็จะเป็นประโยชน์คือ  จะได้มิตรภาพที่ดีระหว่างเรากับคนอื่น  ที่อาจจะด้อยโอกาสกว่าเรา  เป็นการช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับคนอื่น  ถ้าทุกคนกระทำเช่นนี้ได้ เราก็จะสามารถอยู่ร่วมกันได้แล้ว

หัวข้ออธิษฐาน

–  การทำงานของรัฐบาลชุดใหม่ ขอให้ทุกท่านที่เข้าไปบริหารประเทศ จะมีความจริงใจในการพัฒนาประเทศ ไม่หวังแต่จะได้เพื่อตนเองหรือพวกพ้องเพียงอย่างเดียว

–  กลุ่มเซลล์คริสเตียน ทั้งในโรงเรียน หรือในมหาวิทยาลัย ขอให้น้องๆ คริสเตียนทุกคนสามารถแบ่งเวลาทั้งในเรื่องเรียน การงาน การรับใช้ทั้งที่คริสตจักร และที่กลุ่มเซลล์ได้ ขอให้ผู้คนที่พบเจอกลุ่มเซลล์จะได้รับทั้งพระพรและสิ่งดีๆ ทั้งในกลุ่มเซลล์ หรือกิจกรรมในเซลล์ กลับไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้

– การดำเนินชีวิตของเราในแต่ละวัน ที่จะต้องพบเจอกับอุปสรรคต่างๆ มากมาย ซึ่งในบางครั้งเราก็อาจจะอ่อนกำลัง ไม่สามารถทำได้ ขอพระเจ้าทรงนำในการดำเนินชีวิตทุกด้าน  ไม่ว่าจะเป็นการเรียน การทำงาน หรือทำในสิ่งใดๆ ขอพระองค์ทรงนำเราด้วย

– ในช่วงนี้ สภาพอากาศก็แปรปรวน หรือมีภัยธรรมชาติเกิดขึ้น เดี๋ยวฝนตก เดี๋ยวน้ำท่วม เดี๋ยวร้อน ขอให้ทุกคนที่ประสบกับเหตุภัยธรรมชาตินี้ จะได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ขอให้ทุกคนมีน้ำใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรง พร้อมที่จะเรียน หรือทำงานกันต่อไปได้

สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ เสียงเพลง คนนี้มีเพลงเพราะๆ ความหมายดีๆ มาฝากอีกเช่นเคย เพลงนี้มีเนื้อหาที่น่าสนใจดี ทำอะไรคนเดียว ก็คิดว่าสบาย ไม่มีใครกวนใจ ไม่มีใครสั่ง แต่ยังไงก็ยังเหงา เมื่อมีทุกข์ก็ไม่สามารถระบายออก สิ่งที่ทำได้คือ เราก็ต้องไปด้วยกันเป็นทีม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อย่างนี้ก็ไม่มีเหงาแล้ว

เพลง Together โดย  คณะนักร้องคริสตจักรสืบสัมพันธวงศ์

อัลบั้ม Walk With Jesus

ที่มา : Crossovermusic

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=EnmRUMiiPKI]

หากเราช่วยเหลือกันแล้ว ไม่มีสิ่งไหนทำไม่ได้ เดินไปข้างหน้า สู้กับหนทางข้างหน้าต่อไปด้วยกัน

ขอพระเจ้าอวยพรครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.