WBO1-Sep2015 “ผลของพระวิญญาณ”

fruits-82524_640

กาลาเทีย 5:22-23 ส่วน​ผล​ของ​พระ​วิญ​ญาณ​นั้น คือ​ความ​รัก ความ​ยินดี สันติ​สุข ความ​อด​ทน ความ​กรุณา ความ​ดี ความ​ซื่อ​สัตย์ ความ​สุภาพ​อ่อน​โยน การ​รู้​จัก​บัง​คับ​ตน เรื่อง​อย่าง​นี้​ไม่​มี​ธรรม​บัญ​ญัติ​ห้าม​ไว้​เลย

Galatians 5:22-23 But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control; against such things there is no law.

สวัสดีทุกท่านครับ ในช่วงนี้ฝนฟ้าก็ดูจะแปรปรวน เดี๋ยวร้อน เดี่๋ยวฝน ยังไงก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีๆ ด้วยละ อย่าไปเดินตากฝนจนเป็นไข้ หรือเป็นหวัดเข้าละ มันไม่ดี อาจถึงขึ้นตัวร้อนเลยก็ได้ ขอพระเจ้าทรงดูแลรักษาทุกท่านด้วย

ในช่วงนี้จะมาในหัวข้อของ The Fruit of Spirit หรือผลของพระวิญญาณ ในวันนี้จะนำเอาข้อพระคัมภีร์ที่พูดถึงเรื่องผลของพระวิญญาณ ซึ่งอยู่ในพระธรรมกาลาเทีย ที่เป็นจดหมายฝากที่ อ.เปาโลได้เขียนหนุนใจคริสตจักรในเมืองนั้น

ในพระคัมภีร์ กาลาเทีย บทที่ 5 ตั้งแต่ข้อ 16-25 ได้กล่าวถึงผลของพระวิญญาณ และการงานของเนื้อหนัง ซึ่งได้ยกตัวอย่างมา 2 ด้าน ด้านหนึ่งเป็นด้านของเนื้อหนัง ในข้อ 19-21 (เช่น การล่วงประเวณี การนับถือรูปเคารพ การเป็นศัตรูกัน ฯลฯ) และด้านของพระวิญญาณที่ได้นำเสนอไป จะเห็นได้ถึงความแตกต่างของทั้ง 2 ด้าน เมื่อเราพบเจอกับด้านแรกของตอนนี้ เราต้องหลีกเลี่ยง ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับมันให้ได้ ถึงแม้มันจะดูยากเย็น เพราะเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายในสังคมยุคนี้ แต่ถ้าเราลองพิจารณาถึงสิ่งที่เป็นผลของพระวิญญาณ ก็จะเห็นแต่ในด้านดี แต่เราก็อย่าอวดตัวว่าเราอยู่แต่ในด้านดีอย่างเดียว นั่นเป็นการอวดตัวจนเกินไป เราเองย่อมมีทั้งด้านดีและไม่ดี เราควรที่จะเลือกปฏิบัติในสิ่งที่เหมาะสมตามน้ำพระทัยพระเจ้า เพื่อที่เราจะได้เป็นเหมือนเกลือ และแสงสว่างที่จะนำพาให้อีกหลายคนมารู้จักพระองค์ ขอพระองค์ทรงนำเราให้เรามีผลของพระวิญญาณ เพื่อที่เราจะได้เป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นได้เห็นถึงพระนาม เห็นถึงด้านที่ดีที่พระองค์ทรงพอพระทัย

ปิดท้ายกับเพลงอีกเช่นเคย ไม่รอช้า มาฟังกันเลยดีกว่า

เพลง พระบิดา โดย บอย โกสิยพงษ์

อัลบั้ม Soul Food

ขอพระเจ้าอวยพรมากๆ ครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.