WBO2-Apr2015 “ดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม”

eph4-26

เอเฟซัส 4:25-28  ดัง​นั้น​จง​ละทิ้ง​ความ​เท็จ “ให้​พวก​ท่าน​แต่​ละ​คน​พูด​ความ​จริง​กับ​เพื่อน​บ้าน​ของ​ตน”  เพราะ​เรา​ต่าง​เป็น​อวัยวะ​ของ​กัน​และ​กัน “จะ​โกรธ​ก็​โกรธ​ได้ แต่​อย่า​ทำ​บาป”  อย่า​ให้​ถึง​ตะวัน​ตก​แล้ว​ยัง​โกรธ​อยู่ อย่า​ให้​โอ​กาส​แก่​มาร คน​ที่​เคย​ขโมย​ก็​อย่า​ขโมย​อีก​ต่อ​ไป แต่​จง​ใช้​มือของ​ตน ​ตราก​ตรำ​ทำ​งาน​ที่​ดี​ดี​กว่า เพื่อ​จะ​ได้​มี​อะไร​แจก​จ่าย​ให้​คน​ที่​มี​ความ​จำ​เป็น

Ephesians 4:25-28 Therefore, having put away falsehood, let each one of you speak the truth with his neighbor, for we are members one of another. Be angry and do not sin; do not let the sun go down on your anger, and give no opportunity to the devil. Let the thief no longer steal, but rather let him labor, doing honest work with his own hands, so that he may have something to share with anyone in need.

สวัสดีครับทุกคน อีกไม่กี่วันก็จะหยุดวันสงกรานต์กันแล้ว เป็นช่วงที่ใครหลายคนตั้งตาคอย ก็จะได้พักผ่อน ได้เที่ยว ได้อยู่กับครอบครัว หรือคนที่เรารัก ขอพระเจ้าทรงคุ้มครองดูแลทุกคนตลอดการเดินทาง ไม่ว่าจะไปที่ไหน ขอพระองค์ทรงนำ ดูแลตลอดช่วงวันหยุดนี้ด้วย

ข้อพระคัมภีร์ในวันนี้ มาจากพระธรรมเอเฟซัส ซึ่งเป็นหนึ่งในจดหมายฝากของอ.เปาโล ในตอนนี้ได้กล่าวถึงกฎเกณฑ์สำหรับวิถีชีวิตใหม่ ซึ่งเป็นสิ่งที่เราควรปฏิบัติในการดำเนินชีวิต

ในการดำเนินชีวิตของเรานั้น ก็ต้องพบเจอกับหลายๆ เหตุการณ์ ทั้งที่ทำให้เราโกรธ หรือทำให้เราเศร้า หรือทำให้เราดีใจ หรือมีความสุข หรือต้องพบเจอกับคำพูด หรือผู้คนหลากหลายรูปแบบ นิสัยที่แตกต่างกันในบางครั้งก็อาจมีกระทบกระทั่งกันบ้าง แต่ตัวเรานั้น ควรที่จะมีความจริงใจให้กัน เมื่อเราโกรธใคร ก็ให้เราพยายามที่จะใจเย็นเข้าไว้ อย่าทำให้ใครเดือดร้อน รู้จักให้อภัยกัน ในเรื่องการทำงาน ก็ควรทำงานด้วยความสุจริต อย่าริอาจขโมยของคนอื่นมาเป็นของเรา มันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรทำ สิ่งเหล่านี้ เราควรที่จะปฏิบัติตาม เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ทั้งในปัจจุบัน และอนาคตต่อไป ขอพระเจ้าทรงนำเราที่จะสามารถปฏิบัติสิ่งที่เหมาะสม เพื่อที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมกันต่อไปได้

ปิดท้ายกับเพลงอีกเช่นเคย เพลงนี้ได้บอกให้เรามอบความรักของเราให้กับผู้อื่น แม้ว่าคนๆนั้นอาจจะทำให้เราโกรธ พระเจ้าทรงรักทุกๆคนโดยที่ไม่มีเงื่อนไข หรือเจาะจงใดๆ พระองค์ทรงรักทุกคน ขอให้เรารักผู้อื่นเหมือนที่พระองค์ทรงรักเราด้วย

เพลง เท ร้องโดย พี่ป้อม ปัญญา ปคูณปัญญา (W501)

ขอให้มีความสุขในวันสงกรานต์ ปีใหม่ไทยด้วย ขอพระเจ้าอวยพรมากๆ นะครับ

ที่มาของภาพhttp://www.thechoicedrivenlife.com/113-dont-let-anger-lead-you-into-sin/

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.