WBO2-Dec2016 “ทรงช่วยให้เรารอด”

father-818449_640

คำกล่าวนี้สัตย์จริงและสมควรแก่การรับไว้อย่างยิ่ง คือว่าพระเยซูคริสต์เสด็จมาในโลก เพื่อทรงช่วยคนบาปให้รอด และในพวกคนบาปนั้นข้าพเจ้าเป็นตัวเอ้ แต่เพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงได้รับพระเมตตา เพื่อว่าพระเยซูคริสต์จะได้ทรงสำแดงความอดทนอย่างยิ่งต่อข้าพเจ้าซึ่งเป็นตัวเอ้นั้น เพื่อเป็นแบบอย่างแก่คนทั้งหลายที่จะเชื่อในพระองค์แล้วได้รับชีวิตนิรันดร์ พระมหากษัตริย์ผู้ทรงดำรงอยู่นิรันดร์ ผู้เป็นองค์อมตะ และไม่ทรงปรากฏแก่ตา ผู้เป็นพระเจ้าแต่เพียงองค์เดียว ขอพระเกียรติและพระสิริจงมีแด่พระองค์สืบๆ ไปเป็นนิตย์ อาเมน (1 ทิโมธี 1:15-17)
The saying is trustworthy and deserving of full acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the foremost. But I received mercy for this reason, that in me, as the foremost, Jesus Christ might display his perfect patience as an example to those who were to believe in him for eternal life. To the King of ages, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever. Amen. (1 Timothy 1:15-17)

สวัสดีทุกท่านครับ ในช่วงนี้อากาศก็เริ่มจะเย็นลงบ้าง แต่บางทีก็ยังร้อน ยังไงก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ

ตอนนี้ก็ใกล้จะถึงช่วงเวลาที่สำคัญ ก็คือ วันที่ระลึกถึงวันที่พระเยซูทรงบังเกิด เป็นช่วงเวลาที่พวกเราคริสเตียนและหลายคนมีความสุข มีความชื่นชมยินดี ถึงแม้ช่วงนี้คนไทยยังมีความโศกเศร้าอยู่ก็ตาม ขอพระเจ้าทรงเยียวยาจิตใจผู้คน ขอให้ในช่วงเวลานี้ พวกเค้าจะสามารถบรรเทาความโศกเศร้าลงไปได้บ้าง

ข้อพระคัมภีร์ที่นำมาในวันนี้ อยู่ในพระธรรม 1 ทิโมธี เป็นจดหมายที่ อ.เปาโลเขียนถึงศิษยาภิบาล ซึ่งอยู่ในช่วงปลายของการทำพันธกิจของท่าน

พระเยซูเสด็จมาในโลก ไม่ใช่มาเพียงแค่มีชีวิตที่เป็นแบบอย่างเท่านั้น พระองค์มาช่วยเหลือคนบาปให้รอด แม้ว่าคนนั้นจะหมดหวังไปแล้วก็ตาม จะเห็นได้จากชีวิตของ อ.เปาโล ที่เมื่อก่อนท่านได้ข่มเหงคริสเตียน จนตอนนี้ท่านกลับใจเชื่อในพระเยซู พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ดำรงอยู่นิรันดร์ ทรงรักและห่วงใยพวกเราเสมอ ขอพระองค์ทรงนำชีวิตของพวกเราให้ก้าวต่อไป

ปิดท้ายกับเพลงอีกเช่นเคย เมื่อเราเจอกับปัญหา ขอให้เราสู้ต่อไป พระเจ้าทรงอยู่เคียงข้างเราเสมอไป ให้เรามั่นคงเหมือนต้นไม้ที่หยั่งรากลึกลงไปในดิน ไม่รอช้า มาฟังกัน

เพลง ยังคงสวยงาม โดย Brightyard feat.เพียว KPN

ขอพระเจ้าอวยพรมากๆ ครับ

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.