WBO2-Jan2013 จงฝึกเด็กในทางที่เหมาะสม”

proverbs-22-6_edit

สุภาษิต 22:6  จง​ฝึก​เด็ก​ใน​ทาง​ที่​เขา​ควร​จะ​เดิน​ไป และ​เมื่อ​เขา​เติบ​ใหญ่ เขา​จะ​ไม่​พราก​จาก​ทาง​นั้น

Proverbs 22:6 ​​​​​​​​Train up a child in the way he should go; even when he is old he will not depart from it.

เข้าสู่สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมกราคมกันแล้ว ในช่วงนี้อย่างที่รู้กันว่า เป็นช่วงของวันเด็กแห่งชาติ เลยนำข้อพระคัมภีร์ที่เข้ากับวันนี้ซะหน่อย

ข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ได้ย้ำเตือนผู้ใหญ่ ทั้งพ่อ แม่ ญาติพี่น้อง ให้คอยเตือน สั่งสอนลูกหลาน ให้อยู่ในทางที่เหมาะสม ไม่ควรที่จะพาไปออกนอกลู่นอกทาง หรือสังคมที่มีแต่ความวุ่นวายแบบนี้ การที่เด็กจะเดินไปทางไหน ก็ขึ้นอยู่กับผู้ที่คอยเลี้ยงดู ซึ่งก็หนีไม่พ้นเราๆ ท่านๆ หลายคน เราควรที่จะกระทำในสิ่งที่เหมาะสม ให้เป็นแบบอย่างแก่ลูกหลาน สอนให้พวกเค้าติดสนิทกับพระเจ้า กระทำในสิ่งที่เหมาะสม ไม่เพียงแต่สอนเท่านั้น แต่เป็นการย้ำเตือนให้เรากระทำในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมด้วย ดังนั้น ขอให้เด็กๆ จะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีกันต่อไปนะครับ ^^v

ปิดท้ายกับเพลงอีกเช่นเคย เป็นเพลงเด็กที่คริสเตียนหลายๆ คนต้องรูจักตั้งแต่เด็ก มีเนื้อหาที่บอกเราว่า พระเยซูทรงอยู่ข้างเราเสมอ มาฟังกัน

เพลง เราจะเดิน ร้องโดย Young Grace 1

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=s_oqXSySkME]

ขอพระเจ้าอวยพรมากๆ ครับ ^^

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.