WBO2-Jan2015 “เป็นแบบอย่างที่ดี”

VP_Post_BlogImage_TrainUpaChild

สุภาษิต 22:6 จง​ฝึก​เด็ก​ใน​ทาง​ที่​เขา​ควร​จะ​เดิน​ไป และ​เมื่อ​เขา​เติบ‍ใหญ่ เขา​จะ​ไม่​พราก​จาก​ทาง​นั้น

Proverbs 22:6  Train up a child in the way he should go; even when he is old he will not depart from it.

สวัสดีทุกคนครับ เข้าสู่ช่วงสัปดาห์แรกของการทำงานในปีนี้ อย่างน้อยเราก็เริ่มต้นกันมาแล้ว ขอพระเจ้าทรงนำในการทำงาน และการเรียนในปีนี้ด้วย ขอให้สิ่งที่เราตั้งใจที่จะทำในปีนี้ จะสามารถทำได้สำเร็จด้วย

ข้อพระธรรมในวันนี้ มาจากพระธรรมสุภาษิตอีกเช่นเคย เป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็ก เพื่อให้เข้ากับวันเด็กในวันพรุ่งนี้ เป็นตอนที่กษัตริย์ซาโลมอนได้บันทึกไว้ได้น่าสนใจดี

เราที่เป็นผู้ใหญ่ ก็ควรที่จะเป็นแบบอย่างให้กับเด็กๆ ที่กำลังจะเป็นอนาคตของโลกด้วย เพราะเมื่อเด็กได้เห็นสิ่งรอบข้าง ครอบครัว สิ่งแวดล้อมเป็นแบบไหน ตัวเด็กก็จะรับเข้ามาและทำตาม ดังนั้นแล้ว เมื่อเราคิดหรือกระทำสิ่งใด ก็ขอให้เห็นแก่คนรอบข้าง โดยเฉพาะลูกๆ หลานๆ กันด้วย เพื่อที่จะได้เติบโตไปในทางที่เหมาะสม อย่างน้อยก็ปฏิบัติตัวให้เหมาะสม ไม่ทำร้าย หรือทำอะไรที่มีความรุนแรงจนเกินไป หมั่นศึกษาพระคัมภีร์ หรือนมัสการกับครอบครัว เพื่อเสริมสร้างครอบครัวให้เข้มแข็ง อยู่ในทางของพระองค์ เนื่องในวันเด็กนี้ ขอให้ผู้ใหญ่กระทำตัวให้เป็นแบบอย่างเพื่อให้อนาคตของเด็กอยู่ในทางที่เหมาะสมด้วย

ปิดท้ายกับเพลงอีกเช่นเคย เมื่อข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับเด็ก ทำให้นึกถึงเพลงนี้ขึ้นมา มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเด็กพอดีเลย ไม่รอช้า มาฟังกัน หรือถ้าร้องได้ก็ร้องตามก็ดีนะครับ

เพลง พระเยซูรักฉัน โดย คริสตจักรตรัง

ขอพระเจ้าอวยพรมากๆ ครับ

ที่มาของภาพประกอบ : TherapyCounseling

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.