WBO2-Jul2013 “ไม่อยู่คนเดียว”

NEG#88344-01.jpg

มัทธิว 5:4 “คน​ที่​โศก​เศร้าก็​เป็น​สุข เพราะ​ว่า​เขา​ทั้ง​หลาย​จะ​ได้​รับ​การ​หนุน​ใจ

Matthew 5:4 “Blessed are those who mourn, for they shall be comforted.

กลับมาพบกันอีกครั้ง ในช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นขึ้นมาบ้าง เนื่องจากฝนตก ใครที่เดินทางหรือไปไหน ก็ระวังกันไว้ อย่าให้เปียกฝนกัน จะได้ไม่ต้องเป็นหวัดจามใส่ใครต่อใคร

ข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ เป็นช่วงที่พระเยซู ทรงเทศนาสั่งสอนบนภูเขา นี่เป็นในเรื่องแรกๆ ที่พระองค์ทรงสอนแก่ประชาชน

เมื่อเราโศกเศร้า ผิดหวัง เพราะงานตรงหน้ามันยาก หรือโดนการกลั่นแกล้งจากผู้ที่ไม่หวังดี หรือสูญเสียคนที่เรารักไป หรือพบเจอกัยอุปสรรคตรงหน้าแล้วเป็นทุกข์ใจ กลัวว่าจะทำไม่ได้ สิ่งเหล่านี้จะหมดไป ถ้าเราเข้มแข็ง สู้กับอุปสรรคที่อยู่ตรงหน้า รวมถึงเป็นกำลังใจให้กับคนที่อ่อนแอ หรือพบเจออุปสรรคเหมือนเรา ทุกคนย่อมต้องเจอความทุกข์นั้น เราควรที่จะให้กำลังใจซึ่งกันและกัน หนุนใจ อธิษฐานเผื่อกัน ขอพระเจ้าทรงนำให้เราพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไป ต้้งใจทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด เพื่อพรุ่งนี้ที่สดใสรออยู่ ^^

ปิดท้ายด้วยเพลงอีกเช่นเคย เพลงนี้ได้บอกเราว่า เรานั้นไม่ได้อยู่คนเดียว เรายังมีพระเยซูอยู่ข้างเรา และเราก็ยังมีอีกหลายๆ คนที่ยังคอยให้กำลังใจ อธิษฐานเผื่อเราอยู่เสมอ ขอพระเจ้าทรงนำเราทุกๆ คนด้วย

เพลง ไม่อยู่คนเดียว ร้องโดย BaBaBand

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=TfuPqxuA63w]

ขอพระเจ้าอวยพรมากๆ ครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.