WBO2-Jun2016 “มีความเชื่อที่หนักแน่น”

wall-1395944_1280

“เพราะ‍ฉะนั้น เมื่อเรามีพยานมาก‍มายอยู่รอบ‍ข้างอย่าง‍นี้แล้ว ก็ขอให้เราละ‍ทิ้งทุก‍อย่างที่ถ่วงอยู่ และบาปที่เกาะแน่น ขอให้เรายังคง ด้วยความทรหดอดทนในการแข่ง‍ขันที่อยู่ข้าง‍หน้าเรา โดยจับตามองที่พระ‍เยซูผู้เบิกทางความเชื่อ และผู้ทรงทำให้ความเชื่อนั้นสม‌บูรณ์ พระ‍องค์ทรงสู้ทนต่อกาง‌เขน เพื่อ ความยินดีที่อยู่ต่อ‍หน้าพระ‍องค์ ทรงถือ‍ว่าความอับอายนั้นไม่เป็นสิ่ง‍สำคัญ และพระ‍องค์ประ‌ทับเบื้อง‍ขวาพระ‍ที่‍นั่งของพระ‍เจ้า” (ฮีบรู 12:1-2 THSV11)

“Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight, and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God.” (Hebrews 12:1-2 ESV)

สวัสดีทุกท่านครับ ในช่วงสัปดาห์นี้ได้มีโอกาสร่วมงานสัมมนาของห้องสมุดคริสเตียนระดับอาเซียน กับกลุ่มของ ATESEA ทำให้ได้ทั้งประสบการณ์การฟัง การสนทนาร่วมกับชาวต่างชาติ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษนี่เยอะมาก รวมถึงได้มีโอกาสนำในการเดินทางไปดูงานที่ห้องสมุดมารวย รวมถึงการพาไปกินมื้อเที่ยง และพามาที่ห้องสมุดของตัวเองด้วยรถไฟฟ้า เป็นประสบการณ์แปลกใหม่ที่ดี ตื่นเต้น กลัวพูดไม่ถูก แต่ก็ได้ผลการตอบรับที่ดี ทำให้ต้องตระหนักได้ว่า ภาษาอังกฤษนี่สำคัญอย่างมากในการดำเนินชีวิตเลย ขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้ได้โอกาสนี้ ต่อไปนี้คงต้องไปฝึกฝนทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษให้มากกว่านี้ เพื่อที่จะได้สื่อสาร ฟัง และเข้าใจในความรู้ รวมถึงการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้นด้วย

พระธรรมฮีบรูตอนนี้ได้บอกให้เราเชื่อในพระเยซู พระองค์ทรงเป็นผู้นำทางให้ความเชื่อที่สมบูรณ์ เราสามารถเห็นพระองค์ได้ในพระคัมภีร์ ซึ่งได้บอกถึงความเสียสละที่พระองค์มอบให้ ความรักและความห่วงใยที่มีต่อเรา พระองค์ยังทรงอดทน อดทนต่อแรงกดดันต่างๆ ที่เข้ามา หรืออดทนกับเราที่ทำผิดบาปไป โดยได้ทรงสละชีวิตของพระองค์เพื่อพวกเราทุกคน นี่เป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่สำหรับพวกเราทุกคน ขอให้เรามีความเชื่อที่มั่นคง ไม่หวั่นไหวไปกับหนทางที่ผิด ขอพระเจ้าทรงนำเราก้าวไปข้างหน้าต่อไปครับ

ปิดท้ายกับเพลงอีกเช่นเคย เป็นเพลงที่น่าจะคุ้นหูกันบ้าง พระองค์ทรงสมควรที่จะได้รับการยกย่องสรรเสริญอย่างที่สุด ไม่รอช้า มาฟังกัน

เพลง พระองค์ทรงสมควร โดย Brightyard ft. Worachet

ขอพระเจ้าอวยพรมากๆ ครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.