WBO2-May2013 “อธิษฐาน ทูลขอ ขอบพระคุณ”

pray_Small

1 ทิโมธี 2:1 เพราะ​ฉะนั้น​ก่อน​สิ่ง​อื่น​ใด​ทั้ง​หมด ข้าพ​เจ้า​ขอร้อง​พวก​ท่าน​ให้​วิง​วอน อธิษ​ฐาน ทูล​ขอ และ​ขอบ​พระ​คุณ​เพื่อ​ทุก​คน

1 Timothy 2:1 First of all, then, I urge that supplications, prayers, intercessions, and thanksgivings be made for all people,

สวัสดีทุกคนครับ กลับมาอีกครั้ง ช่วงนี้เห็นมีประกาศผลแอดมิชชั่นกัน หวังว่าคงจะได้ที่เรียนดีๆ ตามที่ได้ตั้งใจไว้นะครับ แต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจ มหาวิทยาลัยเอกชนยังมีรองรับ หรือไม่ก็รอสมัครปีหน้าเพื่อแก้ตัวใหม่ก็ได้นะครับ ขอพระเจ้าทรงนำในการเรียนต่อด้วยนะครับ

ข้อพระคัมภีร์ตอนนี้เป็นจดหมายของทิโมธี ผู้รับใช้พระเจ้า เป็นผู้ช่วยของอ.เปาโล เป็นคำสอนเกี่ยวกับงานของคริสตจักร หรือผู้นำคริสตจักร ซึ่งในตอนนี้ก็มีความเกี่ยวข้องกับตัวเราเองด้วย คือ เมื่อเราเริ่มที่จะกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด เราควรที่จะอธิษฐานขอการทรงนำจากพระเจ้า ขอพระองค์ทรงนำเราให้รอดพ้น ปลอดภัย กระทำสิ่งต่างๆ ได้อย่างเกิดผลเมื่อเราเสร็จสิ้น หรือผ่านพ้นไปได้ เราก็ควรที่จะขอบพระคุณพระองค์ ที่ทรงนำเราให้มีวันนี้ได้ เพราะพระองค์ทรงอยู่ ทรงรับฟังเรา

อย่าลืมว่า ไม่ใช่เพียงแค่อธิษฐานเผื่อตนเอง หรือญาติพี่น้องเท่านั้น แต่ควรที่จะอธิษฐานเผื่อเพื่อนๆ คนที่รู้จัก เพื่อนร่วมงาน หรือประเทศ หรือผู้นำประเทศ ผู้ที่มีอำนาจด้วย เพราะพระเจ้าทรรงต้องการให้ทุกคนได้รับความความรอด ได้รับสันติสุขกันทุกคน ขอพระองค์ทรงนำเราด้วย

ปิดท้ายกับเพียงอีกเช่นเคย เพลงนี้มีเนื้อหาดี เมื่อเราได้รู้จักพระเยซู เราก็จะได้พบกับความรักที่ดี ถึงเราจะมองไม่เห็นด้วยตา แต่สามารถสัมผัสได้ด้วยใจของเรา มาฟังกันดีกว่า ^^

เพลง ทีละนิด ร้องโดย Young Grace 3

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=ArgH8TIVZic]

ขอพระเจ้าอวยพรมากๆ ครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.