WBO2-Nov2011 “God be with You”

สดุดี 34:18  พระ​ยาห์​เวห์​ทรง​อยู่​ใกล้​ผู้​ที่​ใจ​แตก​สลาย และ​ทรง​ช่วย​ผู้​สิ้น​หวัง

Psalms 34:18  ​​​​​​​The LORD is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit.

ในสภาวะที่น้ำท่วมเช่นนี้  ทำให้ทรัพย์สินบางส่วนได้หลุดลอยไป  หรือมีความสึกหรอ ต้องซ่อมแซม  หรือบางคนก็อาจสูญเสียมากกว่านั้น  เราต้องเจอกับความทุกข์เหล่านี้  สิ่งที่จะช่วยได้ก็คือ  การอธิษฐานขอการทรงนำที่มาจากพระเจ้า  นี่ไม่ใช่สิ่งที่เพ้อเจ้อหรือเป็นไปไม่ได้  แต่พระองค์ทรงดำรงอยู่ ทรงอยู่กับเรา  ทรงคุ้มครองดูแลเราอยู่เสมอแม้ว่าเราจะไม่สนใจพระองค์  ถ้าเรายอมรับว่าเราเป็นคนบาป  เราก็ควรที่จะเปิดใจยอมรับพระองค์ก่อนที่จะสายเกินไป เพื่อที่เราจะได้ดำเนินชีวิต ต่อสู้กับภัยข้างหน้าต่อไปได้

หัวข้ออธิษฐาน

– ในช่วงนี้ สภาพอากาศก็แปรปรวน หรือมีภัยธรรมชาติเกิดขึ้น โดยเฉพาะน้ำท่วม  หรือในช่วงนี้ที่ก็ใกล้จะฤดูหนาว  หรือมีฝนตกลงมา  ขอให้ทุกคนที่ประสบกับเหตุภัยธรรมชาตินี้ จะได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ขอให้ทุกคนมีน้ำใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรง พร้อมที่จะเรียน หรือทำงานกันต่อไปได้ รวมถึงผู้ที่จะเดินทางเพื่อหนีน้ำท่วม ขอให้ทุกคนได้รับการคุ้มครองดูแล ให้ได้รับความปลอดภัย เพื่อจะเติมพลัง เสริมเรี่ยวแรงในการทำงาน ในการดำเนินชีวิตต่อไปได้

– สุขภาพร่างกายของทุกคน ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ใครที่บาดเจ็บ หรือป่วย ขอให้ได้รับการรักษา ดูแลอย่างดีด้วย

– การดำเนินชีวิตของเราในแต่ละวัน ที่จะต้องพบเจอกับอุปสรรคต่างๆ มากมาย ซึ่งในบางครั้งเราก็อาจจะอ่อนกำลัง ไม่สามารถทำได้ ขอพระเจ้าทรงนำในการดำเนินชีวิตทุกด้าน  ไม่ว่าจะเป็นการเรียน การทำงาน หรือทำในสิ่งใดๆ ขอพระองค์ทรงนำเราด้วย

ปิดท้ายด้วยเพลงอีกเช่นเคย  เรายังมีใครอีกคนที่คอยเฝ้าดู ดูแลเราไม่เคยห่าง  แม้ว่าเราทุกข์  หรือไม่มีหนทางที่จะไป ขอให้เราสู้ต่อไป  พระองค์ก็จะทรงนำเราไปในทางที่เหมาะสมได้อย่างแน่นอน

เพลง  อยู่ตรงนี้  โดย  วงเยเรมีย์

อัลบั้ม The One

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=mJpjr4hjXJ8]

ขอพระเจ้าคุ้มครองดูแลทุกคนให้รอดพ้นจากภัยน้ำท่วมครั้งนี้ด้วยครับ  🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.