WBO2-Nov2016 “ข้างในใจ”

love-1702613_640

แต่พระ‍ยาห์‌เวห์ตรัสกับซา‌มู‌เอลว่า “อย่ามอง‍ดูที่รูป‍ร่างภาย‍นอกหรือที่ความสูงแห่งร่าง‍กายของเขา เพราะเราไม่ยอม‍รับเขา เพราะพระ‍ยาห์‌เวห์ไม่‍ได้ทอด‍พระ‍เนตรเหมือนที่มนุษย์ดู เพราะมนุษย์ดูที่รูป‍ร่างภาย‍นอก แต่พระ‍ยาห์‌เวห์ทอด‍พระ‍เนตรจิต‍ใจ” (1 ซามูเอล 16:7)

But the Lord said to Samuel, “Do not look on his appearance or on the height of his stature, because I have rejected him. For the Lord sees not as man sees: man looks on the outward appearance, but the Lord looks on the heart.” (1 Samuel 16:7)

สวัสดีทุกท่านครับ กลับมาพบกันอีกครั้งกับข้อพระคัมภีร์หนุนใจประจำสัปดาห์ ในช่วงนี้รู้สึกได้ว่าหลายงานได้เคลียร์ไปหมดแล้ว ทั้งคอร์สเรียนพระคัมภีร์ก็เพิ่งเรียนจบ คอร์สเรียนเว็บก็จะหมดคอร์สแล้ว หลังจากที่ได้เรียนก็ทำให้เราได้เข้าใจในเรื่องของพระคัมภีร์ทั้งหมดได้มากขึ้น โดยเฉพาะการเปรียบเทียบพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมและพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ซึ่งเป็นการบ้านที่ได้ทำไป หวังว่าการเรียนครั้งนี้จะเป็นการเสริมสร้างการเขียนบล็อกนี้ต่อไป ส่วนเรื่องเว็บก็ทำให้เราได้รู้วิธีการที่เราไม่เคยรู้มาก่อนในการทำเว็บ เป็นอะไรที่สนุกดี หวังว่าจะได้เรียนคอร์สดีๆ แบบนี้อีก

พระธรรม 1 ซามูเอล ชื่อก็มีการบ่งบอกว่าผู้่เขียนน่าจะเป็นผู้เผยพระวจนะซามูเอล ในตอนที่นำมานี้ เป็นตอนที่ผู้เผยพระวจนะซามูเอลได้ไปเจิมแต่งตั้งกษัตริย์พระองค์ใหม่ คือ ดาวิด ผู้ซึ่งเป็นน้องคนเล็กของเจสซี

คนเราอย่ามองกันที่ภายนอก เพราะถึงภายนอกจะดูดี สง่างาม งดงามไม่มีที่ติ แต่ภายในอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่เห็นก็ได้ เมื่อถึงเวลาที่จะตัดสินใคร ก็ไม่ควรมองที่ภายนอก แต่ให้ดูที่จิตใจ นิสัย หรือการกระทำของเค้า ลองดูว่าเค้าเป็นคนอย่างไรไว้ด้วย

ปิดท้ายกับเพลงอีกเช่นเคย เป็นเพลงที่อยากบอกให้เราออกไปประกาศให้ผู้คนได้รู้จะพระเยซู ผู้ทรงรักและห่วงใยเรา อย่าให้สิ่งนี้เป็นแค่ฝัน แต่ควรทำได้จริง ไม่รอช้า มาฟังกัน

เพลง ฝัน ร้องโดย จัสมิน พัชราวลี ดำรงค์ธรรมประเสริฐ (Worship Jam)

ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.