WBO2-Oct2011 “ให้ด้วยความเต็มใจ”

มัทธิว 7:12 จง​ปฏิ​บัติ​ต่อ​ผู้​อื่น​อย่าง​ที่​พวก​ท่าน​ต้อง​การ​ให้​พวก​เขา​ปฏิ​บัติ​ต่อ​ท่าน  เพราะ​นี่​คือ​ธรรม​บัญ​ญัติ​และ​คำ​สั่ง​สอน​ของ​บรร​ดา​ผู้​เผย​พระ​วจนะ

Matthew 7:12    “So whatever you wish that others would do to you, do also to them, for this is the Law and the Prophets

ในช่วงเวลานี้ มีหลายๆ ท่านที่ประสบกับปัญหาน้ำท่วม ซึ่งก็ดีทีมีหลายๆ ท่านให้การช่วยเหลือ แต่ก็ยังมีบางคนที่ใช้ช่วงเวลานี้ฉวยโอกาสแอบอ้างว่าจะเอาไปช่วยเหลือผู้เดือดร้อน  กลับเอาไปใช้เอง   เหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงความเห็นแก่ตัว  สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากเหตุการณ์นี้คือ  เราควรที่จะให้ และช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ ปฏิบัติต่อผู้อื่นให้ดีเหมือนกับที่เราทำกับตัวเราเอง หรืออยากจะให้เกิดขึ้น   เพื่อให้เราสามารถอยู่ร่วมกันได้ต่อไปในสังคมได้

 

หัวข้ออธิษฐาน

– การดำเนินชีวิตของเราในแต่ละวัน ที่จะต้องพบเจอกับอุปสรรคต่างๆ มากมาย ซึ่งในบางครั้งเราก็อาจจะอ่อนกำลัง ไม่สามารถทำได้ ขอพระเจ้าทรงนำในการดำเนินชีวิตทุกด้าน  ไม่ว่าจะเป็นการเรียน การทำงาน หรือทำในสิ่งใดๆ ขอพระองค์ทรงนำเราด้วย

– ในช่วงนี้ สภาพอากาศก็แปรปรวน หรือมีภัยธรรมชาติเกิดขึ้น เดี๋ยวฝนตก เดี๋ยวน้ำท่วม เดี๋ยวร้อน ขอให้ทุกคนที่ประสบกับเหตุภัยธรรมชาตินี้ จะได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ขอให้ทุกคนมีน้ำใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรง พร้อมที่จะเรียน หรือทำงานกันต่อไปได้

–  ค่ายที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคม ทั้งค่ายรวมของนักเรียนและนักศึกษาคริสเตียน ในวันที่ 17-20 ต.ค. ขอให้ทุกคนที่ได้ไปจะได้รับพระพร ได้รับข้อคิด สิ่งดีๆ กลับไป เพื่อที่จะได้กลับมาใช้ ทั้งในการดำเนินชีวิต ในการรับใช้ ทั้งในกลุ่มเซลล์คริสเตียน หรือในคริสตจักรด้วย

 

ปิดท้ายกับเพลงความหมายดีๆ ตัวเราไม่ได้อยู่คนเดียว ยังมีอีกหลายคนคอยให้กำลังใจให้แก่กัน แม้ว่าจะเหนื่อยหรืออ่อนแรง แต่เราก็ยังสู้ต่อไปได้ เมื่อมีใครล้ม อีกคนก็จะคอยช่วย สิ่งนี้ควรที่จะเกิดขึ้นในสังคม

 

เพลง วันที่ใจส่องแสง  โดย เบน ชลาทิศ และ รัดเกล้า อามระดิษ

อัลบั้ม Songs from Different Scenes 2

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=XiWL6vL8SUk]

ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.