WBO3-Apr2011 “หนักเอาเบาสู้ พร้อมทุกเวลา”

มัทธิว 20:26  แต่​ใน​พวก​ท่าน​หา​เป็น​อย่าง​นั้น​ไม่ ถ้า​ผู้ใด​ใคร่​จะ​ได้​เป็น​ใหญ่​ใน​พวก​ท่าน

ผู้​นั้น​จะต้อง​เป็น​ผู้​ปรนนิบัติ​ท่าน​ทั้ง​หลาย

Matthew 20:26  Not so with you. Instead, whoever wants to

become great among you must be your servant.

สวัสดีวันสงกรานต์ เป็นอย่างไรกันบ้าง ในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมามีใครไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างเอ่ย ส่วนกริชเองก็ไม่ได้ไปไหนไกลมาก เดินห้าง Paradise Park กับครอบครัวในวันพุธ ทาสีห้องพักที่ BIT วันพฤหัสบดี และอยู่บ้านกับครอบครัวในวันนี้ ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษ ก็ถือว่าได้พักกันอย่างเต็มอิ่ม เพื่อที่พร้อมสำหรับการทำงานในสัปดาห์หน้าละกัน

การที่คนเราจะดัง หรือมีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับจากทุกคนได้นั้น จะต้องเริ่มต้นจากการฝึกฝนก่อน โดยเริ่มจากตำแหน่งที่เล็กๆ ที่ต้องทำงานหนัก เพื่อจะได้เรียนรู้ในการทำงาน เมื่อเราเริ่มมีการพัฒนา เราก็ได้รับการยอมรับจากหลายๆคน ซึ่งอาจจะรวมไปถึงเจ้านายของคุณเอง ซึ่งเจ้านายคุณก็จะไว้ใจให้คุณได้เริ่มทำงานใหญ่ๆ จนพัฒนางานของตน จนทำให้อาจจะกลายเป็นที่รู้จักของหลายๆคนได่ จุดเริ่มต้นของงานที่หนักๆเหล่านั้นก็คือ การที่ต้องคอยรับใช้ หรือปรนนิบัติเจ้านายนั่นเอง สิ่งเหล่านี้ ล้วนเกิดจากความตั้งใจของเรา ถ้าเราไม่ตั้งใจในหน้าที่ารงานเล็ก ที่อาจจะหนักหนา แต่เราก็ต้องมีความอดทนในงานเล็กๆน้อยๆ เพื่อที่เมื่อเราโตขึ้นไป เราจะทำงานที่ใหญ่ๆ มีภาระหนักขึ้นได้  เพียงใจเรายอมสู้ ไม่เบียดเบียนใคร หรือไม่หาผลประโยชน์หรือความสบาย หรือเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม สิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นเอง สู้เค้า ตั้งใจทำงาน เพื่อที่เราจะได้รับแต่สิ่งที่ดีตลอดการทำงาน

หัวข้ออธิษฐาน

– ประเทศญี่ปุ่นที่โดนทั้งแผ่นดินไหวหนัก และคลื่นสึนามิลูกใหญ่ หรือเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่พม่า ที่ส่งผลมาถึงประเทศไทย  หรือจะเป็นปัญหาน้ำท่วมทางภาคใต้  ที่ยังคงมีปัญหาเดือดร้อนกันอยู่ในตอนนี้  ขอให้ทุกคนจะได้รับการคุ้มครองดูแลที่มาจากพระเจ้า ขอให้ผู้ที่บาดเจ็บ หรือเสียชีวิตและทรัพย์สินจะได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีด้วย

– ใน 3 จังหวัดภาคใต้ หรือปัญหาตามแนวชายแดน ที่ยังคงมีเหตุการณ์ที่ไม่สงบอยู่ ยังมีการยิงกัน ทำร้ายกัน ขอให้ผู้ที่ทำงานในพื้นที่ทั้งทหาร ตำรวจ คุณครู นักเรียน และคนอื่นๆ จะได้รับความคุ้มครองที่มาจากพระเจ้า ขอให้ทุกคนได้รับความปลอดภัย และขอให้เหตุการณ์ความไม่สงบนี้ได้รับการแก้ไขโดยเร็วที่สุดด้วย

– เผื่อผู้คนที่จะเดินทางไปเที่ยว หรือพักผ่อนในช่วงวันหยุดสงกรานต์นี้ ขอให้ทุกคนได้รับการคุ้มครองดูแลที่มาจากพระเจ้า ให้ทุกคนเดินทางไปและกลับด้วยความปลอดภัย ขอให้ทุกคนกลับมาแล้วมีความพร้อม มีความตั้งใจในการทำงานในสัปดาห์หน้าด้วย

–  ในช่วงเดือน เมษายนเดือนพฤษภาคม ก็จะมีค่ายคริสเตียนหลายค่าย ทั้งค่ายประจำปีของ นคท. ของ นักเรียน หรือค่ายอนุชนภาค 7 ขอให้ทุกๆคนที่ไปค่ายจะได้รับพระพรและสิ่งดีๆ เพื่อที่จะได้เป็นพระพรไปสู่โรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือคริสตจักรต่อไป  รวมถึงผู้ที่มีส่วนในการจัดเตรียมค่ายทุกท่าน ที่จะสามารถจัดเตรียมทุกอย่างในค่ายได้ทัน รวมถึงวิทยากรที่จะสามารถแบ่งปันพระพร ข้อคิดดีๆ ให้กับทุกคนในค่ายต่อไปได้

ปิดท้ายด้วยเพลงอีกเช่นเคย ซึ่งไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเรื่อง แต่เป็นเพลงที่ให้กำลังใจดี แม้ว่าเราจะท้อแท้เพียงใด แต๋ก็ต้องมีสักคนที่คอยช่วยเหลือ คอยให้กำลังใจอยู่แล้ว ทั้งเพื่อน หรือพ่อแม่ ญาติพี่น้อง อย่าไปท้อแท้กับชีวิต สู้เดินหน้าทำในสิ่งที่สมควรจะดีกว่า ไม่รอช้า มาฟังกันได้

เพลง  เธอสำคัญ   โดย วง Dos

อัลบั้ม Dos

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=1osQr3cb3c4]

ถึงแม้ว่างานที่เราทำจะหนัก แต่ถ้าเราสู้ ตั้งใจทำงาน ทำให้เต็มที่กับงานที่ได้รับมอบหมายแล้ว ยังไงงานนั้นจะต้องสำเร็จได้อย่างแน่นอนอยู่แล้ว

ขอให้มีความสุขในช่วงวันสงกรานต์ ขอพระเจ้าอวยพรทุกๆคนครับ 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.