WBO3-Apr2014 “พร้อมเผชิญกับความทุกข์”

Good-Friday

มัทธิว 20:17-19 ขณะ​พระ​เยซู​กำ​ลัง​เสด็จ​ขึ้น​ไป​ยัง​กรุง​เยรู​ซาเล็ม พระ​องค์​ทรง​พา​สา​วก​สิบ​สอง​คน​ไป​กัน​ตาม​ลำ​พัง​และ​ตรัส​กับ​เขา​ทั้ง​หลาย​ตาม​ทาง​ว่า  “ฟัง​นะ พวก​เรา​จะ​ขึ้น​ไป​ยัง​กรุง​เยรู​ซาเล็ม และ​บุตร​มนุษย์​จะ​ถูก​มอบ​ไว้​กับ​พวก​หัว​หน้า​ปุโร​หิต​และ​พวก​ธรร​มาจารย์ และ​พวก​เขา​จะ​ลง​โทษ​ท่าน​ถึง​ตาย ทั้ง​จะ​มอบ​ตัว​ท่าน​ไว้​กับ​พวก​ต่าง​ชาติ​เพื่อ​ให้​เยาะ​เย้ย เฆี่ยน​ตี​และ​ตรึง​ไว้​ที่​กาง​เขน และ​วัน​ที่​สาม​จะ​เป็น​ขึ้น​มา​ใหม่”

Matthew 20:17-19 And as Jesus was going up to Jerusalem, he took the twelve disciples aside, and on the way he said to them, “See, we are going up to Jerusalem. And the Son of Man will be delivered over to the chief priests and scribes, and they will condemn him to death and deliver him over to the Gentiles to be mocked and flogged and crucified, and he will be raised on the third day.”

วันสงกรานต์ผ่านไป ในวันนี้ตรงกับวันศุกร์ประเสริฐ วันที่ระลึกถึงช่วงเวลาที่พระเยซูทรงถูกตรึงที่กางเขน เป็นช่วงเวลาที่เราจะสงบ อยู่ต่อจำเพาะพระพักตร์พระเจ้า

ข้อพระคัมภีร์หนุนใจตอนนี้ มาจากพระกิตติคุณเล่มแรก คือ มัทธิว เป็นตอนนี้พระเยซูทรงพยากรณ์เป็นครั้งที่ 3 ในเรื่องการสิ้นพระชนม์ และการคืนพระชนม์ของพระองค์เอง ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกจัดเตรียมไว้แล้ว ในตอนนี้ได้บอกครบตั้งแต่ถูกจับ ลงโทษถึงตาย ถูกตรึงที่กางเขน และทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย เป็นเรื่องที่พระองค์ทรงทราบถึงสิ่งที่พระองค์ต้องเจอ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดูยากลำบากเมื่อเทียบกับคนทั่วไป พระองค์ทรงทุกข์ทรมาน เจอกับการทดลองต่างๆ มากมาย แต่พระองค์ทรงยอมสละชีวิตที่มีความสุข มาเจอกับเรื่องแบบนี้ เพราะพระองค์ทรงรักเรา ทรงห่วงใยเราไม่เคยห่าง พระองค์ทรงทราบถึงเรื่องนี้ แต่พระองค์ก็ทรงยอมตายเพื่อไถ่บาปแทนพวกเราทุกคน และพระองค์ก็ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย ขอให้เราระลึกถึงพระองค์ด้วย เราควรที่จะดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม อ่าน ศึกษาพระคำของพระเจ้าให้มากขึ้น เพื่อให้เรามีแนวทางในการดำเนินชีวิต เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นด้วย

เพิ่มเติมพิเศษกับหนังเรื่องโนอาห์ที่เป็นที่กล่าวถึงในช่วงนี้  ถึงเรื่องนี้จะเป็นเรื่องราวในพระคัมภีร์ แต่ก็มีความผิดเพี้ยนของเรื่องมาก เพราะผู้กำกับไม่ได้เป็นคริสเตียน ทำให้เรื่องนี้ดูมีอรรถรสด้วยการใส่สีตีไข่ เพื่อให้เรื่องสนุก ตื่นเต้น เมื่อเกิดเรื่องแบบนี้ เราก็ควรที่จะใช้ช่องทางนี้ในการประกาศเรื่องราวของพระเจ้าให้กับผู้อื่นได้ฟัง เพราะเมื่อได้ดูเรื่องโนอาห์แล้ว ก็จะต้องสงสัยใคร่รู้ว่าเรื่องนี้มีที่มาที่ไปอย่างไร ก็ควรจะบอกความจริงเหล่านี้ให้กับผู้ที่สงสัย อย่างน้อยที่สุด ก็ให้เค้าได้เห็นถึงความเชื่อที่เข้มแข็งของโนอาห์ แม้จะต้องเจอกับอุปสรรค ภัยต่างๆ แต่ก็ยังยืนหยัดในความเชื่อที่มีต่อพระเจ้า เมื่อเห็นช่องทางนี้แล้วก็ควรจะใช้เรื่องนี้ในการประกาศเรื่องราวของพระองค์ บอกความจริงออกไป เพื่อให้เรื่องของพระองค์ออกไปสู่ผู้คนมากขึ้นด้วย

ปิดท้ายกับเพลงอีกเช่นเคย ขอเป็นเพลงที่กล่าวถึงวันอีสเตอร์ละกัน เป็นวันที่เราชื่นชมยินดีที่พระองค์ทรงเป็นขึ้นจากความตาย

เพลง วันยินดี (อีสเตอร์) ร้องโดย กลอรี่ มิวสิค

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=x8KmrSmq8VE]

ขอให้มีความสุขมากๆ นะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.