WBO3-Aug2015 “ความรักของเพื่อน”

ยอห์น 15:12-15 “บัญ​ญัติ​ของ​เรา​คือ​ให้​พวก​ท่าน​รัก​กัน​และ​กัน เหมือน​อย่าง​ที่​เรา​รัก​ท่าน ไม่​มี​ใคร​มี​ความ​รัก​ยิ่ง​ใหญ่​กว่า​นี้ คือ​การ​สละ​ชีวิต​เพื่อ​มิตร​สหาย​ของ​ตน ถ้า​พวก​ท่าน​ประ​พฤติ​ตาม​ที่​เรา​สั่ง ท่าน​ก็​จะ​เป็น​มิตร​สหาย​ของ​เรา เรา​จะ​ไม่​เรียก​พวก​ท่าน​ว่า​บ่าว​อีก เพราะ​บ่าว​ไม่​ทราบ​ว่า​นาย​ทำ​อะไร แต่​เรา​เรียก​ท่าน​ว่า​มิตร​สหาย เพราะ​ว่า​ทุก​สิ่ง​ที่​เรา​ได้​ยิน​จาก​พระ​บิดา เรา​สำ​แดง​แก่​พวก​ท่าน​แล้ว

John 15:12-15 “This is my commandment, that you love one another as I have loved you. Greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friends. You are my friends if you do what I command you. No longer do I call you servants, for the servant does not know what his master is doing; but I have called you friends, for all that I have heard from my Father I have made known to you.

สวัสดีทุกท่านครับ  ในช่วงที่สถานการณ์บ้านเมืองที่ต้องเจอกับภัยระเบิดเมื่อไม่นานมานี้ เราควรตั้งสติกับการติดตามข่าวสาร หรือแบ่งปันข่าวสารกันให้ดีๆ เพราะจะมีทั้งข่าวจริงและข่าวลวงเกิดขึ้น เมื่อเรารับข่าวสารมาแล้ว เราต้องดูให้ดีว่าสิ่งที่เห็นนั้นมันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่า อย่าไปหลงเชื่อง่ายๆ ขอพระเจ้าทรงนำให้พวกเราสามารถผ่านพ้นภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาด้วย

ข้อพระคัมภีร์ตอนนี้มาจากพระธรรมยอห์น หนึ่งในพระกิตติคุณที่กล่าวถึงช่วงเวลาที่พระเยซูทรงพระชนม์ ในส่วนที่นำมานี้เป็นส่วนที่พระเยซูทรงสอนในเรื่องเถาองุ่นแท้ เราอยู่ร่วมกันเหมือนเถาองุ่น เราควรรักซึ่งกันและกัน

ความรัก เป็นคำที่หลายๆ คนชอบ แต่ความรักนั้นก็มีอยู่หลากหลายแบบ ในตอนนี้จะกล่าวถึงความรักของเพื่อน ซึ่งเราจะต้องเจอในทุกที่ โรงเรียน มหาวิทยาลัย ที่ทำงาน หรือญาติที่เป็นลูกพีู่กน้องกัน บางครั้งเราอาจจะชอบคนนี้ หรือไม่ชอบคนนี้ แต่ละกันย่อมมีมุมมองในความชอบ ความสนิทสนมไม่เหมือนกัน  เมื่อเราต้องเจอกับความไม่ชอบคนคนนึง ถึงขั้นกลียด หรือไม่อยากเจอ สิ่งที่เรามักจะทำคือหลีกเลี่ยง หรือไม่เข้าไปยุ่ง แต่ถ้าเราเองลองเปลี่ยนความคิดดู ให้เรามองในแง่ที่ดี รักซึ่งกันและกันให้มากกว่านี้ ช่วยเหลือกันไม่ว่าคนนั้นจะเป็นถึงคนที่เราไม่ชอบก็ตาม ขอพระเจ้าทรงนำให้เราเป็นเพื่อนบ้านที่ดีกับทุกคน เพื่อที่เราจะได้รักกันไปนานๆ

ปิดท้ายกับเพลงอีกเหมือนเคย เป็นเพลงที่พูดถึงเพื่อน ที่เราร่วมเคียงข้างไปด้วยกัน ไม่รอช้า มาฟังกัน

เพลง มือ ร้องโดย เบน ชลาทิศ

อัลบั้ม Songs from Difference Scenes #5

https://www.youtube.com/watch?v=xrQtTEMMKLw

ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.