WBO3-Dec 2011 “ยอมเพื่อเรา”

2 โครินธ์ 8:9 เพราะ​ว่า​ท่าน​ทั้ง​หลาย​รู้​จัก​พระ​คุณ​ของ​พระ​เยซู​คริสต์​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ของ​เรา​แล้ว​ว่า แม้​พระ​องค์​ทรง​มั่งคั่ง ก็​ยัง​ทรง​ยอม​เป็น​คน​ยาก​จน​เพราะ​เห็น​แก่​ท่าน​ทั้ง​หลาย เพื่อ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​ได้​เป็น​คน​มั่งคั่ง เนื่อง​จาก​ความ​ยาก​จน​ของ​พระ​องค์

2 Corinthians 8:9  For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, so that you by his poverty might become rich.

เนื่องจากช่วงนี้ก็ใกล้ถึงวันคริสต์มาสแล้ว เลยนำเสนอข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องกับพระเยซู ผู้ที่ยอมสละทุกสิ่งทุกอย่าง โดยเฉพาะชีวิตของพระองค์ ที่ยอมสละเพื่อช่วยไถ่ความบาปแทนพวกเราทุกคน เพราะพระองค์ทรงคืนพระชนม์ ทรงชนะความตาย สิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำ ล้วนส่งผลถึงเรา นั่นก็คือ การที่เราได้รับความรอด พระองค์ทรงรักพวกเราทุกคน แม้ว่าเราจะเป็นผู้ที่กระทำความผิดบาปมามากมาย ถ้าเรายอมเปิดใจต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอด เพื่อที่เราจะได้รับชีวิตที่ดีกลับคืนมา

 

หัวข้ออธิษฐาน

– ในช่วงนี้ ก็เริ่มที่จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ คงเหลือไว้แต่ความเสียหายที่เกิดขึ้น ขอให้ผู้คนที่ได้รับความเสียหายในครั้งนี้จะได้รับการฟื้นฟู ทั้งจิตใจ ทรัพย์สิน อาคาร ขอให้ทุกอย่างกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วด้วย

– สุขภาพร่างกายของทุกคน ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ใครที่บาดเจ็บ หรือป่วย ขอให้ได้รับการรักษา ดูแลอย่างดีด้วย

– การดำเนินชีวิตของเราในแต่ละวัน ที่จะต้องพบเจอกับอุปสรรคต่างๆ มากมาย ซึ่งในบางครั้งเราก็อาจจะอ่อนกำลัง ไม่สามารถทำได้ ขอพระเจ้าทรงนำในการดำเนินชีวิตทุกด้าน  ไม่ว่าจะเป็นการเรียน การทำงาน หรือทำในสิ่งใดๆ ขอพระองค์ทรงนำเราด้วย

– ในการเรียนของน้องๆ ทุกคน  ขอให้น้องๆ มีความตั้งใจในการเรียน  ในการทำงานทุกๆ อย่างด้วย

– ช่วงนี้ก็ใกล้เข้าสู่วันคริสตมาสกันแล้ว ขอให้งานวันคริสตมาสที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้จะมีผู้คนที่ได้รับทั้งความสุข รอยยิ้ม รวมถึงพระพร ความเข้าใจถึงความหมายจริงๆ ของวันคริสตมาสนี้ด้วย

 

ปิดท้ายด้วยเพลงอีกเช่นเคย ก็มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อยู่  ไม่รอช้า กดฟังกันได้เลย

 

รักมากมาย  โดย  Boy Peacemaker & Guest

อัลบั้ม The One

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=3VZeLWcI1Ic]

ขอพระเจ้าอวยพรมากๆ ครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.