WBO3-Dec2016 “ให้พระองค์เป็นแบบอย่าง”

three-kings-1863840_640

“เพราะ‍ว่าเมื่อก่อนนั้นเราเองก็โง่‍เขลา ไม่เชื่อ‍ฟัง หลง‍ผิด เป็นทาสของกิ‌เลสตัณ‌หาและความสำราญต่างๆ ใช้ชีวิตอย่างชั่ว‍ร้ายและอิจฉา‍ริษยา ถูกชิง‍ชังและเกลียดกัน แต่เมื่อความดีเลิศและความรักของพระ‍เจ้า พระ‍ผู้‍ช่วย‍ให้‍รอดของเรามาปรา‌กฏ พระ‍องค์ก็ทรงช่วยเราให้รอด ไม่ใช่เพราะความชอบ‍ธรรมที่เราทำเอง แต่ด้วยพระ‍เมตตาของพระ‍องค์โดยผ่านการชำระให้บัง‍เกิดใหม่และสร้างใหม่ของพระ‍วิญ‌ญาณ‍บริ‌สุทธิ์ พระ‍วิญ‌ญาณองค์นี้แหละที่พระ‍เจ้าประ‌ทานให้แก่เราอย่างบริ‌บูรณ์ผ่านทางพระ‍เยซู‍คริสต์พระ‍ผู้‍ช่วย‍ให้‍รอดของเรา เพื่อว่าเมื่อเราถูกชำระให้ชอบ‍ธรรมโดยพระ‍คุณของพระ‍องค์แล้ว ก็จะได้เป็นผู้‍รับ‍มรดกตามที่หวังไว้คือชีวิตนิ‌รันดร์” (ทิตัส 3:3-7)

“For we ourselves were once foolish, disobedient, led astray, slaves to various passions and pleasures, passing our days in malice and envy, hated by others and hating one another. But when the goodness and loving kindness of God our Savior appeared, he saved us, not because of works done by us in righteousness, but according to his own mercy, by the washing of regeneration and renewal of the Holy Spirit, whom he poured out on us richly through Jesus Christ our Savior, so that being justified by his grace we might become heirs according to the hope of eternal life.” (Titus:3-3-7)

สวัสดีทุกท่านครับ กลับมาพบกันอีกครั้ง ในช่วงนี้อากาศก็เริ่มเย็นลงขึ้นมาจริงๆ บ้างแล้ว อย่าลืมพกแจ็คเก็ตหรือเสื้อแขนยาวมาใส่บ้างก็ดีนะ และในช่วงนี้ก็ใกล้ถึงช่วงวันคริสต์มาส วันที่ระลึกถึงช่วงเวลาการเกิดของพระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอดของพวกเราด้วย อย่าลืมวันสำคัญนี้ และอย่าลืมแบ่งปันเรื่องราวดีๆ ออกไปให้ผู้คนได้รับรู้กันด้วยนะครับ

ข้อพระคัมภีร์ตอนที่นำมานี้ อยู่ในพระธรรมทิตัส ซึ่งเป็นจดหมายของ อ.เปาโลที่ไปถึงทิตัส ชาวต่างชาติที่กลับใจมาเป็นคริสเตียน และได่ร่วมงานกับ อ.เปาโลในการทำพันธกิจ ในตอนที่นำมานี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระคุณ เป็นแรงจูงใจให้กระทำดี

ในตอนแรกที่ท่านได้กล่าว ทำให้เห็นถึงความบาปที่อ.เปาโลได้ทำ ท่านเตือนให้พวกเรามีเมตตาเหมือนที่พระเยซูคริสต์ทรงกระทำให้เราได้เห็น เราไม่ควรตกเป็นทาสของความโง่ ความริษยา แต่ให้เรามีความรัก ความเมตตา ความกรุณาเพื่อแสดงให้เห็นถึงพระคุณที่พระเจ้าประทานให้กับพวกเรา พระองค์ทรงช่วยเราให้มนุษย์อย่างพวกเรารอดจากสิ่งเลวร้ายเหล่านั้น สิ่งเหล่านี้เป็นความจริง ดังนั้น พวกเราควรที่จะกระทำในสิ่งที่พระองค์ทรงสอนในเรื่องเหล่านั้น เพื่อให้เราได้เป็นแสงสว่างที่นำพาอีกหลายคนได้รู้จักพระเยซูมากขึ้นด้วย

ปิดท้ายกับเพลงอีกเช่นเคย เนื่องจากใกล้วันคริสต์มาส วันนี้ขอเป็นเพลงคริสต์มาสละกัน วันนี้กลับมาจัด playlist เพลงคริสต์มาสอีกครั้ง ไปเจอเพลงนี้เป็นเพลงแรก เลยเอามาให้ฟังกัน เพลงนี้ชื่อภาษาไทยคือ จงฟังเพลงแห่งทูตสวรรค์ ไม่รอช้า มาฟังกัน

เพลง Hark! The Herald Angels Sing ร้องโดย Pentatonix อัลบั้ม That’s Christmas To Me

ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังให้กับทุกท่านด้วยนะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.