WBO3-Mar2011 “ทำให้สำเร็จ”

กิจการของอัครทูต 20:24  แต่​ข้าพเจ้า​มิได้​ถือ​ว่า ชีวิต​ของ​ข้าพเจ้า​เป็น​สิ่ง​มี​ค่า​และ​ประเสริฐ​สำหรับ​ตัว​ข้าพเจ้า แต่​ใน​ชีวิต​ของ​ข้าพเจ้า​ขอ​ทำ​หน้าที่​ให้​สำเร็จ​ก็​แล้ว​กัน  และ​ทำ​การ​ปรนนิบัติ​ที่​ได้รับ​มอบหมาย​จาก​พระ​เยซู​เจ้า คือ​ที่​จะ​เป็น​พยาน​ถึง​ข่าว​ประเสริฐ ซึ่ง​สำแดง​พระ​คุณ​ของ​พระ​เจ้า​นั้น​

Acts 20:24  However, I consider my life worth nothing to me, if only I may finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me – the task of testifying to the gospel of God’s grace

สวัสดีทุกคน  กลับมาอีกครั้งหนึ่ง  ช่วงนี้อากาศกำลังเย็น ซึ่งเป็นความแปลกที่จะมาเย็นกันในเวลานี้ ยังไงก็ อย่าลืมดูแลสุขภาพกันดีๆด้วยละ

เวลาที่เราจะต้องทำสิ่งใด ก็ควรที่จะกระทำสิ่งนั้นด้วยความตั้งใจ เต็มใจ สนุกไปกับสิ่งนั้น  อย่าให้แค่ทำไปแบบผ่านๆ หรือขอไปที แต่ให้ทำด้วยความเต็มใจ และตั้งใจจริง เพื่อที่งานออกมาจะได้เกิดผล ก็เหมือนกับว่า เราได้รับมอบหมายจากท่านผู้หนึ่งให้สานต่องานที่ได้ทำ ถ้าเราเต็มใจยอมรับ ก็ควรที่จะทำ แต่ถ้ารับมาแล้ว หวังแต่จะได้ โดยที่ไม่ได้ศึกษามาให้ดี ก็อาจจะทำให้งานที่ได้สานต่อนั้นอาจจะออกมาไม่ดี ดังนั้น เวลาที่เราจะทำสิ่งใด ก็ควรมีความตั้งใจที่จะทำด้วยความเต็มใจจริง ๆ เพื่อที่งานจะได้ออกมาอย่างสมบูรณ์ และมีความสุขกับสิ่งที่ได้ทำ แค่นี้ก็สบายใจได้แล้ว

หัวข้ออธิษฐาน

– ประเทศญี่ปุ่นที่โดนทั้งแผ่นดินไหวหนัก และคลื่นซึนามิลูกใหญ่ ขอให้ทุกคนที่นั่นจะได้รับการคุ้มครองดูแลที่มาจากพระเจ้า ขอให้ผู้ที่บาดเจ็บ หรือเสียชีวิตและทรัพย์สินจะได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีด้วย

– ใน 3 จังหวัดภาคใต้ หรือปัญหาตามแนวชายแดน ที่ยังคงมีเหตุการณ์ที่ไม่สงบอยู่ ยังมีการยิงกัน ทำร้ายกัน ขอให้ผู้ที่ทำงานในพื้นที่ทั้งทหาร ตำรวจ คุณครู นักเรียน และคนอื่นๆ จะได้รับความคุ้มครองที่มาจากพระเจ้า ขอให้ทุกคนได้รับความปลอดภัย และขอให้เหตุการณ์ความไม่สงบนี้ได้รับการแก้ไขโดยเร็วที่สุดด้วย

–  ในช่วงเดือน มีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม ก็จะมีค่ายคริสเตียนหลายค่าย ทั้งค่ายประจำปีของ นคท. ทั้งของนักเรียน นักศึกษา หรือค่ายอนุชนภาค 7 หรืออนุชนสภาคริสตจักรฯ  ขอให้ทุกๆคนที่ไปค่ายจะได้รับพระพรและสิ่งดีๆ เพื่อที่จะได้เป็นพระพรไปสู่โรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือคริสตจักรต่อไป  รวมถึงผู้ที่มีส่วนในการจัดเตรียมค่ายทุกท่าน ที่จะสามารถจัดเตรียมทุกอย่างในค่ายได้ทัน รวมถึงวิทยากรที่จะสามารถแบ่งปันพระพร ข้อคิดดีๆ ให้กับทุกคนในค่ายต่อไปได้

ปิดท้ายกับเพลงให้ข้อคิดดีๆ คราวนี้ขอเป็นเนื้อหาให้กำลังใจ ถึงแม้เราจะล้ม ทำในสิ่งที่ผิดพลาดไป แต่เราก็ยังคงมีโอกาสที่จะทำต่อไป อย่าท้อ ยังไงก็ต้องสู้ต่อไป เชิญรับฟังกันได้

เพลง Second Chance โดย Cresendo

อัลบั้ม Second Chance

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=tX1xIsVhWdQ]

 

“ถึงแม้ว่าเราจะเคยล้ม หรือพลาดพลั้งไป ยังไงเราก็ต้องก้าวต่อไป แค่หกล้มนิดเดียวเอง ยังไงเราก็ต้องลุกขึ้นยืนอีกครั้งได้แน่นอน” (เรียบเรียงจากเพลง Second Chance ของ Cresendo)

ขอพระเจ้าอวยพรทุกๆคนครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.