WBO3-Mar2011 “ทำให้สำเร็จ”

กิจการของอัครทูต 20:24  แต่​ข้าพเจ้า​มิได้​ถือ​ว่า ชีวิต​ของ​ข้าพเจ้า​เป็น​สิ่ง​มี​ค่า​และ​ประเสริฐ​สำหรับ​ตัว​ข้าพเจ้า แต่​ใน​ชีวิต​ของ​ข้าพเจ้า​ขอ​ทำ​หน้าที่​ให้​สำเร็จ​ก็​แล้ว​กัน  และ​ทำ​การ​ปรนนิบัติ​ที่​ได้รับ​มอบหมาย​จาก​พระ​เยซู​เจ้า คือ​ที่​จะ​เป็น​พยาน​ถึง​ข่าว​ประเสริฐ ซึ่ง​สำแดง​พระ​คุณ​ของ​พระ​เจ้า​นั้น​

Acts 20:24  However, I consider my life worth nothing to me, if only I may finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me – the task of testifying to the gospel of God’s grace

สวัสดีทุกคน  กลับมาอีกครั้งหนึ่ง  ช่วงนี้อากาศกำลังเย็น ซึ่งเป็นความแปลกที่จะมาเย็นกันในเวลานี้ ยังไงก็ อย่าลืมดูแลสุขภาพกันดีๆด้วยละ

เวลาที่เราจะต้องทำสิ่งใด ก็ควรที่จะกระทำสิ่งนั้นด้วยความตั้งใจ เต็มใจ สนุกไปกับสิ่งนั้น  อย่าให้แค่ทำไปแบบผ่านๆ หรือขอไปที แต่ให้ทำด้วยความเต็มใจ และตั้งใจจริง เพื่อที่งานออกมาจะได้เกิดผล ก็เหมือนกับว่า เราได้รับมอบหมายจากท่านผู้หนึ่งให้สานต่องานที่ได้ทำ ถ้าเราเต็มใจยอมรับ ก็ควรที่จะทำ แต่ถ้ารับมาแล้ว หวังแต่จะได้ โดยที่ไม่ได้ศึกษามาให้ดี ก็อาจจะทำให้งานที่ได้สานต่อนั้นอาจจะออกมาไม่ดี ดังนั้น เวลาที่เราจะทำสิ่งใด ก็ควรมีความตั้งใจที่จะทำด้วยความเต็มใจจริง ๆ เพื่อที่งานจะได้ออกมาอย่างสมบูรณ์ และมีความสุขกับสิ่งที่ได้ทำ แค่นี้ก็สบายใจได้แล้ว

หัวข้ออธิษฐาน

– ประเทศญี่ปุ่นที่โดนทั้งแผ่นดินไหวหนัก และคลื่นซึนามิลูกใหญ่ ขอให้ทุกคนที่นั่นจะได้รับการคุ้มครองดูแลที่มาจากพระเจ้า ขอให้ผู้ที่บาดเจ็บ หรือเสียชีวิตและทรัพย์สินจะได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีด้วย

– ใน 3 จังหวัดภาคใต้ หรือปัญหาตามแนวชายแดน ที่ยังคงมีเหตุการณ์ที่ไม่สงบอยู่ ยังมีการยิงกัน ทำร้ายกัน ขอให้ผู้ที่ทำงานในพื้นที่ทั้งทหาร ตำรวจ คุณครู นักเรียน และคนอื่นๆ จะได้รับความคุ้มครองที่มาจากพระเจ้า ขอให้ทุกคนได้รับความปลอดภัย และขอให้เหตุการณ์ความไม่สงบนี้ได้รับการแก้ไขโดยเร็วที่สุดด้วย

–  ในช่วงเดือน มีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม ก็จะมีค่ายคริสเตียนหลายค่าย ทั้งค่ายประจำปีของ นคท. ทั้งของนักเรียน นักศึกษา หรือค่ายอนุชนภาค 7 หรืออนุชนสภาคริสตจักรฯ  ขอให้ทุกๆคนที่ไปค่ายจะได้รับพระพรและสิ่งดีๆ เพื่อที่จะได้เป็นพระพรไปสู่โรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือคริสตจักรต่อไป  รวมถึงผู้ที่มีส่วนในการจัดเตรียมค่ายทุกท่าน ที่จะสามารถจัดเตรียมทุกอย่างในค่ายได้ทัน รวมถึงวิทยากรที่จะสามารถแบ่งปันพระพร ข้อคิดดีๆ ให้กับทุกคนในค่ายต่อไปได้

ปิดท้ายกับเพลงให้ข้อคิดดีๆ คราวนี้ขอเป็นเนื้อหาให้กำลังใจ ถึงแม้เราจะล้ม ทำในสิ่งที่ผิดพลาดไป แต่เราก็ยังคงมีโอกาสที่จะทำต่อไป อย่าท้อ ยังไงก็ต้องสู้ต่อไป เชิญรับฟังกันได้

เพลง Second Chance โดย Cresendo

อัลบั้ม Second Chance

 

“ถึงแม้ว่าเราจะเคยล้ม หรือพลาดพลั้งไป ยังไงเราก็ต้องก้าวต่อไป แค่หกล้มนิดเดียวเอง ยังไงเราก็ต้องลุกขึ้นยืนอีกครั้งได้แน่นอน” (เรียบเรียงจากเพลง Second Chance ของ Cresendo)

ขอพระเจ้าอวยพรทุกๆคนครับ

%d bloggers like this: