“ให้เวลากับพระคำ”

และ​ตั้ง​แต่​เด็ก​มา​แล้ว ท่าน​ก็​ได้​เรียน​รู้​พระ​คัม​ภีร์​อัน​ศักดิ์​สิทธิ์ ซึ่ง​สา​มารถ​ให้​ปัญ​ญา​แก่​ท่าน​ใน​เรื่อง​ความ​รอด​โดย​ความ​เชื่อ​ใน​พระ​เยซู​คริสต์ พระ​คัม​ภีร์​ทุก​ตอน​ได้​รับ​การ​ดลใจ​จาก​พระ​เจ้า และ​เป็น​ประ​โยชน์​ใน​การ​สอน การ​ตัก​เตือน​ว่า​กล่าว การ​แก้ไข​สิ่ง​ผิด และ​การ​อบ​รม​ใน​ความ​ชอบ​ธรรม เพื่อ​คน​ของ​พระ​เจ้า​จะ​มี​ความ​สา​มารถ​และ​พรัก​พร้อม​เพื่อ​การ​ดี​ทุก​อย่าง (2 ทิโมธี 3:15-17)
and how from childhood you have been acquainted with the sacred writings, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. All Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be competent, equipped for every good work. (2 Timothy 3:15-17)

สวัสดีทุกท่านครับ กลับมาพบกันอีกครั้งแล้ว ในช่วงกลางเดือนที่ร้อนอย่างนี้ หลายๆ คนคงจะรู้สึกได้ว่าอากาศเริ่มร้อนขึ้นมาแล้ว หลายคนก็มีวิธีคลายร้อนที่แตกต่างกันออกไป ส่วนใหญ่ก็จะหาสถานที่เย็นอย่างห้าง หรือที่ไหนก็ได้ที่มีเครื่องปรับอากาศ ไม่ก็เป็นการหาของเย็นๆ อย่างไอศกรีม น้ำแข็งไส หรือน้ำอัดลมใส่น้ำแข็ง ก็พอจะช่วยได้บ้าง แต่ก็อย่ากินพวกนี้เยอะเกินไป เดี๋ยวจะอ้วนเอาได้ เมื่อเรากินของพวกนี้ อย่าลืมที่จะออกกำลังกายกันด้วย ตามแต่ที่เราสะดวก สุขภาพที่ดีก็เป็นสิ่งสำคัญ ขออย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วย เพื่อให้เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าผู้ทรงสร้างเรามาด้วยละ

ในพระธรรม 2 ทิโมธี ถือได้ว่าเป็นจดหมายฉบับสุดท้ายของ อ.เปาโล เพราะอยู่ในช่วงที่ท่านถูกจองจำอยู่ในคุก และอีกไม่นานก็จะถูกประหาร ในตอนนี้ได้เขียนถึงทิโมธี เพื่อหนุนใจในงานรับใช้ที่เอเฟซัส

พระธรรมตอนนี้ได้สอนให้เราสัตย์ซื่อในพระวจนะของพระเจ้า ไม่ว่าจะเป็นภาคพันธสัญญาเดิม หรือพันธสัญญาใหม่ ซึ่งเป็นพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ที่เราสามารถเข้าถึงได้ พระคัมภีร์สามารถสอนเราทั้งในเรื่องการทำงาน การดำเนินชีวิต การรับใช้อย่างเหมาะสม รวมถึงการสั่งสอน สอนไปยังผู้อื่น เพื่อให้เกิดการส่งต่อพระคำของพระองค์ เป็นประโยชน์ต่อทุกคนที่ได้รับฟัง ขอพระเจ้าทรงนำให้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีใจ มีเวลา มีความตั้งใจในการศึกษาพระคำของพระองค์ เพื่อนำพระคำของพระองค์กระจายไปยังคนที่ยังไม่รู้จักพระองค์ด้วย

หัวข้ออธิษฐานเผื่อ สามารถเสนอกันมาได้ ทางคอมเมนต์เพจ Weekly Bible ได้ครับ

  • ระลึกถึงค่ายต่างๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นทั้งค่าย Youth Challenge ในช่วงต้นเดือน เม.ย. นี้ หรือการค่าย GCF ในช่วงเดือน ก.ค. หรือค่ายอื่นๆ ที่กำลังจะจัดขึ้นในช่วงนี้ ขอพระเจ้าเสริมกำลัง ความตั้งใจ สติปัญญาในการจัดเตรียมทุกอย่างของกรรมการผู้มีส่วนร่วมในการจัดค่ายในทุกส่วน หรือลูกค่ายที่จะเข้าร่วม ขอพระเจ้าทรงนำให้ทุกคนที่ได้ไปค่ายจะได้รับพระพร ได้รับสิ่งดีๆ กลับมา รวมถึงการเสริมสร้างกำลังด้านจิตวิญญาณ ความตั้งใจในการทำงานรับใช้พระเจ้าด้วย
  • ขอพระเจ้าทรงดูแลรักษาสุขภาพ ในช่วงนี้อากาศเริ่มร้อนขึ้นมามาก ขอพระองค์ทรงแลสุขภาพของทุกท่านด้วย
  • ขอพระเจ้าเสริมกำลังทุกท่านในการทำงาน หรือในการเรียน ขอพระองค์ประทานสติปัญญา ความตั้งใจในการทำงานหรือในเรื่องการเรียนให้กับทุกท่านด้วย
  • ขอพระเจ้าทรงนำในการทำสิ่งต่างๆ ตามแผนที่วางไว้ ในตลอดทั้งปีนี้ ขอพระองค์ทรงนำให้ประสบความสำเร็จตามที่ได้ตั้งใจไว้

ปิดท้ายกับเพลงอีกเช่นเคย เราเองไม่ได้อยู่คนเดียว แต่มีพระเยซูคอยอยู่เคียงข้างเราเสมอ ไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปเพียงใด ขอพระเจ้าทรงนำเราด้วย

เพลง มีพระเยซู ร้องโดย พี่ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ

ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.