WBO3-May2015 “ทรงอยู่กับเราเสมอ”

2_timothy_1_7

ที่มาของภาพประกอบ : HumbleWalk

2 ทิโมธี 1:7 เพราะ​ว่า​พระ​เจ้า​ไม่​ได้​ประ​ทาน​ใจ​ที่​ขลาด​กลัว​แก่​เรา แต่​ประ​ทาน​ใจ​ที่​ประ​กอบ​ด้วย​ฤทธา​นุภาพ ความ​รัก และ​การ​บัง​คับ​ตน​เอง​แก่​เรา

2 Timothy 1:7  for God gave us a spirit not of fear but of power and love and self-control.

สวัสดีทุกคนครับ ในช่วงนี้มีทั้งอากาศที่ร้อน มีทั้งฝนตกลงมา ยังไงก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันดีๆ อย่าไปตากฝน หรืออยู่ท่ามกลางอากาศร้อนจนเกินไป ส่วนในเรื่องเหตุการณ์ในประเทศเนปาล ก็ขอให้ยังคงระลึกถึงและอธิษฐานกันด้วย ขอพระเจ้าทรงนำให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะได้รับการคลี่คลาย ช่วยเหลืออย่างทันท่วงที

ข้อพระคัมภีร์ในวันนี้ มาจากพระธรรม 2 ทิโมธี ซึ่งเป็นหนึ่งในจดหมายฝากของ อ.เปาโล ที่ส่งมอบให้กับทิโมธี คริสเตียนหนุ่มผู้ร่วมงานกับ อ.เปาโล ซึ่งในพระธรรม 2 ทิโมธีนั้น จะเน้นในเรื่องคำแนะนำที่ อ.เปาโลสอน อาทิเช่น ความอดทน การเตือนสติ ความระมัดระวังในเรื่องถ้อยคำ การพูดจา  ซึ่งในส่วนที่นำมานี้จะเกี่ยวกับการจงรักภักดีต่อข่าวประเสริฐ มีเนื้อหาโดยรวมกล่าวเตือนให้เราอย่ากลัวที่จะประกาศข่าวประเสริฐ เรื่องของพระเยซู ให้ตัวเราเองที่จะมีความเชื่อที่เข้มแข็ง

เราควรกล้าที่จะเผชิญหน้า กับทุกเรื่องที่เราเจอ ทั้งในหน้าที่การทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย หรือในการรับใช้ด้วย เพราะเมื่อเราทำสิ่งใด พระเจ้าทรงอยู่ด้วย ทรงสถิตอยู่กับเราเสมอ ให้เรากล้าออกมา พระองค์จะทรงนำ ประทานความกล้าให้กับเรา ให้เราพร้อมที่จะก้าวต่อไปข้างหน้า ขอพระองค์ทรงนำเรา ให้เราก้าวไปข้างหน้า อย่าได้กลัวอันตรายใดๆ เพราะพระองค์ทรงสถิตอยู่กับเราเสมอ ไม่มีห่างไปไกลจากเราเลย

ปิดท้ายกับเพลงอีกเหมือนเคย เมื่อเราลำบาก มีความสุข หรือความทุกข์ ขอให้เรายังอยู่กับพระองค์ เชื่อมั่นในพระองค์ ฝากทุกอย่างไว้กับพระองค์ ให้พระองค์เปลี่ยนชีวิตของเรา ขอให้เราดำเนินตามพระองค์

เพลง จากวันนี้ ร้องโดย พี่จั๊ก สิโรดม จากวง Season Five (W501)

ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.