WBO3-Oct2011 “การให้”

1 โครินธ์ 10:24  อย่า​ให้​ใคร​เห็น​แก่​ประ​โยชน์​ส่วน​ตัว แต่​จง​เห็น​แก่​ประ​โยชน์​ของ​คน​อื่นๆ

1 Corinthiens 10:24  Let no one seek his own good, but the good of his neighbor.

ช่วงนี้ยังคงเน้นย้ำถึงการให้  ซึ่งสมควรที่จะเกิดขึ้นในช่วงที่มีผู้ที่เดือดร้อนจากอุทกภัยในช่วงนี้  เพราะการให้นั้น ก็ทำให้เค้าได้รับในสิ่งที่ดี อย่าคิดเห็นแก่ตนเอง แต่ให้เราพร้อมที่จะให้ผู้อื่นด้วยความเต็มใจ  สิ่งง่ายๆ นี้เราควรที่จะกระทำ เพื่อให้เหตุการณ์ร้ายๆ ในช่วงอุทกภัยนี้จะสามารถผ่านพ้นไปได้

 

หัวข้ออธิษฐาน

– การดำเนินชีวิตของเราในแต่ละวัน ที่จะต้องพบเจอกับอุปสรรคต่างๆ มากมาย ซึ่งในบางครั้งเราก็อาจจะอ่อนกำลัง ไม่สามารถทำได้ ขอพระเจ้าทรงนำในการดำเนินชีวิตทุกด้าน  ไม่ว่าจะเป็นการเรียน การทำงาน หรือทำในสิ่งใดๆ ขอพระองค์ทรงนำเราด้วย

– ในช่วงนี้ สภาพอากาศก็แปรปรวน หรือมีภัยธรรมชาติเกิดขึ้น ทั้งฝนตก และน้ำท่วม  ขอให้ทุกคนที่ประสบกับเหตุภัยธรรมชาตินี้ จะได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ขอให้ทุกคนมีน้ำใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรง พร้อมที่จะเรียน หรือทำงานกันต่อไปได้

– สุขภาพร่างกายของทุกคน ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ใครที่บาดเจ็บ หรือป่วย ขอให้ได้รับการรักษา ดูแลอย่างดีด้วย

 

ปิดท้ายกับเพลงให้กำลังใจอีกเพลง แม้ว่าจะต้องเจอกับอุปสรรค หรือเจอกับความพ่ายแพ้ สิ่งเหล่านี้ย่อมสอนให้เราต้องสู้ กล้าที่จะเผชิญหน้าต่อไป สู้เค้า ทุกๆ คน

เพลง ล้มบ้างก็ได้  โดย  Boyd Kosiyabong

Feat. นภ พรชำนิ เบนชลาทิศ B5

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=SytXaFgyaxs]

ขอให้ผู้ที่ประสบอุทกภัยทุกท่านสู้ต่อไป วันข้างหน้าที่สดใสยังคงรอเราอยู่

ขอพระเจ้าอวยพรครับ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.