WBO3-Oct2013 “ช้าๆ”

Listen-carefullyยากอบ 1:19 พี่​น้อง​ที่​รัก​ของ​ข้าพ​เจ้า จง​เข้า​ใจ​ใน​เรื่อง​นี้ คือ​ให้​ทุก​คน​ไว​ใน​การ​ฟัง ช้า​ใน​การ​พูด ช้า​ใน​การ​โกรธ

James 1:19 Know this, my beloved brothers: let every person be quick to hear, slow to speak, slow to anger;

สวัสดีทุกๆ คนจ้า ช่วงนี้ยังเป็นช่วงที่อากาศยังแปรปรวน ฝนตก น้ำท่วมในหลายๆ ที่ ยังไงก็ ดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีๆ ระวังเรื่องทรัพย์สินกันด้วย อย่าให้โดนท่วมไปละ ขอพระเจ้าคุ้มครองด้วย

ข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ มาจากพระธรรมยากอบ ซึ่งเป็นจดหมายที่ท่านยากอบรวบรวมคำสอนภาคปฏิบัติโดยเขียนถึงคนสิบสองเผ่าที่กระจัดกระจายไป เป็นการสอนในเรื่องสติปัญญา การประพฤติในชีวิตประจำวันที่เหมาะสม รวมถึงมุมมอง ข้อคิดที่น่าสนใจดี ซึ่งเป็นการเน้นไปในเรื่องของความเชื่อและการดำเนินชีวิตคริสเตียน ในส่วนที่ยกมานี้ เป็นเรื่องของการฟัง การประพฤติตามพระวจนะ

เมื่อเราดำเนินชีวิตอยู่ในสังคม ย่อมต้องพบเจอกับความหลากหลาย ทั้งผู้คน หรือเหตุการณ์ หรือหน้าที่ที่ได้ทำ  เมื่อเราต้องดำเนินชีวิตในสังคม ก็มักจะพบกับการแก่งแย่ง ชิงดี ชิงไหวชิงพริบ จนบางครั้งก็ไม่ทันคิดว่า สิ่งที่พูดหรือทำไปนั้นถูกหรือผิด ถ้าถูกก็ดีไป แต่ถ้าผิดขึ้นมานี่ อาจทำให้เรา หรือเพื่อนของเราเดือดร้อนได้ ดังนั้น สิ่งที่เราควรทำคือ ช้าๆ ค่อยๆ พูด คิด ทำ อย่างไตร่ตรองดูว่า สิ่งที่ทำหรือพูดไปนั้น เหมาะสมหรือไม่ กระทบถึงใครมั้ย ขอพระเจ้าทรงนำในการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมด้วย

ปิดท้ายด้วยเพลงอีกเหมือนเคย ฟังเพลงนี้แล้วทำให้อยากยิ้มกันเลย เราควรที่จะแบ่งปันความสุข แบ่งปันสิ่งดีๆ ให้กับคนอื่นบ้าง การให้เป็นเหตุให้เรามีความสุขยิ่งกว่ารับ มาฟังกัน

เพลง ยิ้มให้เกินวันละสองครั้ง ร้องโดย แสตมป์ อภิวัชร์

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=J64Fx7qTTuo]

ขอพระเจ้าอวยพรมากๆๆ จ้า ^^

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.