WBO3-Sep2014 “อ่อนแอ…เข้มแข็ง”

weak-but-strong

2 โครินธ์ 12:9-10 แต่​พระ​องค์​ตรัส​กับ​ข้าพ​เจ้า​แล้ว​ว่า “การ​มี​พระ​คุณ​ของ​เรา​ก็​เพียง​พอ​กับ​เจ้า เพราะ​ว่า​ความ​อ่อน​แอ​มี​ที่​ไหน ฤทธา​นุ​ภาพ​ของ​เรา​ก็​ปรา​กฏ​เต็ม​ที่​ที่​นั่น” เพราะ​ฉะนั้น ข้าพ​เจ้า​จะ​อวด​บรร​ดา​ความ​อ่อน​แอ​ของ​ข้าพ​เจ้า​มาก​ขึ้น​ด้วย​ความ​ยินดี​อย่าง​ยิ่ง เพื่อ​ว่า​ฤทธา​นุ​ภาพ​ของ​พระ​คริสต์​จะ​อยู่​ใน​ข้าพ​เจ้า เพราะ​เหตุ​นี้ เพื่อ​เห็น​แก่​พระ​คริสต์ ข้าพ​เจ้า​จึง​พอใจ​ใน​บรรดา​ความ​อ่อน​แอ ใน​การ​ถูก​เยาะ​เย้ย​ต่างๆ ใน​ความ​ลำบาก ใน​การ​ถูก​ข่ม​เหง ใน​เหตุ​วิบัติ​ต่างๆ เพราะ​ว่า​ข้าพ​เจ้า​อ่อน​แอ​เมื่อ​ใด ข้าพ​เจ้า​ก็​จะ​เข้ม​แข็ง​มาก​เมื่อ​นั้น

2 Corinthians 12:9-10 But he said to me, “My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness.” Therefore I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. For the sake of Christ, then, I am content with weaknesses, insults, hardships, persecutions, and calamities. For when I am weak, then I am strong.

สวัสดีทุกคนครับ ในช่วงที่ฝนตกบ่อยอย่างนี้ ยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วย อย่าลืมพกร่มติดตัวไว้ตลอด จะได้ไม่ต้องเปียกฝนตอนออกมาข้างนอกกัน

ข้อพระคัมภีร์ตอนนี้มาจากจดหมายฝากของอ.เปาโลที่เขียนถึงชาวเมืองโครินธ์  ในช่วงนี้มีการพบกับปัญหาในเรื่องความเชื่อ มีความขัดแย้งกับ อ.เปาโลอยู่ไม่่น้อย แต่ท่านก็ยังยึดคำสอนของพระเจ้า เชื่อในพระองค์ ประกาศเรื่องราวของพระองค์ ยืนยัน หนักแน่นในเรื่องความเชื่ออย่างจริงจัง

เมื่อเรามีความอ่อนแอ ไร้ซึ่งกำลัง เรายังมีพระเจ้าที่ทรงนำเรา อยู่เคียงข้างเราอยู่เสมอ ไม่ว่าเราจะต้องเจอกับอุปสรรค หรือปัญหาใดๆ  ความอ่อนแอที่เราเจอ จะเป็นเหมือนแรงผลักดันให้เราก้าวไปข้างหน้า ในการประกาศ ในการมีความเชื่อที่มั่นคง เข้มแข็ง เพื่อให้อย่างน้อยทุกคนก็จะได้เห็นถึงความรักที่พระองค์มอบให้กับเราไม่มีเปลี่ยนแปลง ขอพระองค์ทรงนำเราให้ก้าวข้ามอุปสรรค ความอ่อนแอ เพื่อให้เีราก้าวไปข้างหน้าได้ต่อไป

ปิดท้ายกับเพลงอีกเช่นเคย เมื่อเราเจอกับความทุกข์ หรือทำบางสิ่งที่ผิดพลาดไป ทำให้เราเจ็บปวด เราก็ควรได้รับการเยียวยารักษาให้หายดีด้วยความรักที่มาจากพระองค์ เพียงแค่เราอธิษฐาน เปิดหัวใจของเรา ยอมรับในความรักของพระองค์ เพื่อเปิดให้พระองค์เข้ามาเปลี่ยนแปลงภายในตัวเรา ขอให้เพลงนี้จะช่วยบรรเทาความทุกข์ในใจที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราด้วย

เพลง โปรดเทความรัก ร้องโดย คุณเมธวิน อังคทะวานิช (W501)

ขอพระเจ้าอวยพรมากๆ ครับ

ที่มาของภาพประกอบ : GospelGifs.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.