WBO3-Sep2016 “ความรักอันมั่นคง”

love-699480_640

ความรักมั่นคงของพระยาห์เวห์ไม่เคยหยุดยั้ง และพระกรุณาของพระองค์ไม่มีสิ้นสุด เป็นของใหม่ทุกเวลาเช้า ความเที่ยงตรงของพระองค์ใหญ่ยิ่งนัก  (เพลงคร่ำครวญ 3:22-24)

The steadfast love of the LORD never ceases; his mercies never come to an end; they are new every morning; great is your faithfulness. (Lamentations 3:22-23)

สวัสดีทุกท่านครับ กลับมาพบกันอีกครั้ง ในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ฝนตกบ้าง ร้อนบ้าง ระวังในเรื่องของสุขภาพกันให้ดีด้วย เพราะสภาพอากาศแบบนี้อาจทำให้เราเป็นหวัดขึ้นมาได้ง่ายๆ ตอนนี้ผมเองก็เริ่มมีกาการเป็นอยู่บ้าง ถ้าเราเป็นขึ้นมา เราก็ควรที่จะพักผ่อนให้เพียงพอ อย่าหักโหมงานมากจนเกินไป รับประทานอาหารให้เป็นเวลา ออกกำลังกายบ้าง เพื่อสุขภาพที่ดีจะเกิดขึ้นกับเรา เพื่อให้ร่างกายของเราสมกับเป็นพระวิหารของพระเจ้ากันด้วยละครับ

พระธรรมบทเพลงคร่ำครวญ เขียนโดยเยเรมีย์ เป็นการคร่ำครวญถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในเยรูซาเล็ม ซึ่งเป็นความบาป ในตอนที่นำเสนอนี้ จะพูดถึงความหวังที่จะเกิดขึ้น เพราะความรักมั่นคงของพระเจ้าดำรงอยู่เป็นนิตย์ พระองค์ทรงรักประชากรของพระองค์ ไม่มีวันหยุด หรือจืดจางไปเลย พระองค์ทรงรักเราเสมอไม่ว่าเราจะเป็นอย่างไรก็ตาม ดังนั้นแล้ว เราก็ควรที่จะประพฤติให้สมกับที่พระเจ้าทรงรักเราด้วย ด้วยการรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง ไม่ว่าจะเป็นมิตรหรือศัตรู เราก็ควรให้อภัย รักพวกเขาให้มากเหมือนที่พระองค์ทรงรักเรา ขอพระเจ้าทรงนำให้เราที่จะรักกันให้มากๆ ^^

ปิดท้ายกับเพลงอีกเช่นเคย เมื่ออ่านพระคำในตอนนี้ก ก็ไม่พลาดที่จะมาฟังเพลงนี้ เป็นเพลงที่มาจากพระคำตอนนี้เลย ไม่รอช้า มาฟังกัน

เพลง ความรักมั่นคง

ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.