WBO4-Feb2015 “รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง”

cloud-600224_640

มาระโก 12:33 และ​การ​ที่​จะรัก​พระ​องค์​ด้วย​สุด​ใจ สุด​ความ​เข้าใจ และ​สุด​กำ​ลัง และ​รัก​เพื่อน​บ้าน​เหมือน​รัก​ตน​เอง ก็​สำ​คัญ​กว่า​เครื่อง​เผา​บูชา​และ​ของ​ถวาย​ทั้ง​สิ้น

Mark 12:33  And to love him with all the heart and with all the understanding and with all the strength, and to love one’s neighbor as oneself, is much more than all whole burnt offerings and sacrifices.

สวัสดีวันศุกร์สุดท้ายของเดือน ก.พ. ไม่ทันไรก็จะหมดเดือนที่ 2 ของปีแล้ว และเพื่อนสนิทที่โบสถ์ก็กำลังจะแต่งงานพรุ่งนี้แล้ว ดีใจกับเพื่อนคนนี้มากๆ ขอพระเจ้าอวยพรให้ทั้งคู่รักกันไปนานๆ ให้พระเจ้าทรงนำในการดำเนินชีวิต มีอะไรก็ยังคุยกันได้เหมือนเดิมนะ

ข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ เป็นหนึ่งในพระกิตติคุณของพระเยซู ที่กล่าวถึงช่วงเวลาที่พระเยซูทรงพระชนม์อยู่ ในตอนนี้เป็นตอนที่พระเยซูทรงตอบกลับธรรมาจารย์ในเรื่องพระบัญญัติข้อที่สำคัญที่สุด ในส่วนที่นำมานี้เป็นส่วนที่ธรรมาจารย์ตอบกลับพระเยซู แล้วพระองค์ก็ทรงเห็นถึงปัญญาที่ธรรมาจารย์ท่านนี้มี ท่านก็บอกว่า แผ่นดินของพระเจ้าอยู่ไม่ไกลจากนี้เลย

ความรักที่พระเจ้าทรงมอบให้เรานั้นยิ่งใหญ่ เกินกว่าที่เราจะรู้ได้ แต่เราสามารถแบ่งปันรักที่เรามีให้กับผู้อื่นได้ โดยการรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง อย่าเกลียดชังหรือโมโหกันเลย สิ่งที่ทำได้อีกอย่าง คือการดำเนินชีวิต เราควรดำเนินชีวิตให้เป็นแบบอย่าง กระทำในสิ่งที่เหมาะสม รักคนอื่นเหมือนรักตนเอง ช่วยเหลือ แบ่งปันกัน อย่างน้อยถ้าคนอื่นมาเห็นก็จะได้รู้ว่าเมื่อเราได้รับการเปลี่ยนแปลงแล้ว ชีวิตเราก็จะดีขึ้น ขอพระเจ้าทรงนำที่จะให้เรารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง ที่จะให้ผู้อื่นได้เห็นพระองค์ผ่านการกระทำของเราด้วย

ปิดท้ายกับเพลงอีกเช่นเคย ถึงแม้เราจะอยู่ไกลกัน หรือเมื่อเรารู้สึกอ้างอ่าง เรายังคงมีเพื่อน ยังมีคนที่เรารักอยู่เคียงข้างเราเสมอไม่ว่ายังไงก็ตาม ไม่รอช้า มาฟังกัน

เพลง รักอยู่ข้างเธอ ร้องโดย วง Bodyslam featuring พี่ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ

(อัลบั้ม ≠ dharmajāti ( ดัม-มะ-ชา-ติ ))

ขอพระเจ้าอวยพรมากๆ ครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.