“พระเจ้าทรงรักทุกคน”

พระ‍เจ้า​ทรง​รัก​โลก​ดัง‍นี้ คือ​ได้​ประ‌ทาน​พระ‍บุตร​องค์​เดียว​ของ​พระ‍องค์ เพื่อ​ทุก‍คน​ที่​วาง‍ใจ​ใน​พระ‍บุตร​นั้น​จะ​ไม่​พินาศ แต่​มี​ชีวิต​นิ‌รันดร์ (ยอห์น 3:16)

“For God so loved the world, that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life

สวัสดีทุกท่านครับ ไม่ทันไรตอนนี้ก็จะสิ้นเดือนกันแล้ว อย่าลืมกันว่าช่วงเวลามักผ่านไปอย่างรวดเร็ว ไม่ทันไรก็จะผ่านไปตลอด ใครที่ตั้งใจจะทำอะไรก็อย่าลืมทำอย่างที่ตั้งใจไว้ด้วยนะครับ

พระคัมภีร์ตอนนี้ คริสเตียนหลายท่านน่าจะคุ้นเคยกับพระคัมภีร์ตอนนี้อย่างดี เพราะเป็นตอนแรกๆ ที่สามารถท่องได้ในเวอร์ชัน 1971 ในตอนนี้เป็นตอนทีนิโคเดมัส ขุนนางของยิว ได้มาขอพบพระเยซูในช่วงกลางคืน สิ่งที่สนทนามีการพูดถึงการกลับใจใหม่ด้วย

ข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ถือได้ว่าเป็นข้อสรุปของพระธรรมยอห์นเลย ความรักนั้นเป็นสิ่งที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้า ซึ่งมีได้ไม่จำกัดว่าจะเป็นใครกับใคร ความรักที่พระเจ้าทรงมอบให้เรานั้นมีค่าจนไม่สามารถประเมินอะไรออกมาได้เลย เราเองก็ต้องมีความเชื่อและวางใจในพระองค์ด้วย ดังนั้นแล้ว ความรักที่พระเจ้ามอบให้เรานี้ ขอให้เรารักษาไว้ และแบ่งปันไปให้กับผู้อื่น เพื่อให้พวกเขาได้รับความรักนี้และส่งต่อๆ ไป เพื่อให้ทุกคนรอดด้วย

หัวข้ออธิษฐาน สามารถเสนอกันมาได้ ทางคอมเมนต์ หรือทางเพจ Weekly Bible ก็ได้เช่นกันครับ

  • ระลึกถึงค่ายต่างๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นทั้งค่าย Youth Challenge ในช่วงต้นเดือน เม.ย. นี้ หรือการค่าย GCF ในช่วงเดือน ก.ค. หรือค่ายอื่นๆ ที่กำลังจะจัดขึ้นในช่วงนี้ ขอพระเจ้าเสริมกำลัง ความตั้งใจ สติปัญญาในการจัดเตรียมทุกอย่างของกรรมการผู้มีส่วนร่วมในการจัดค่ายในทุกส่วน หรือลูกค่ายที่จะเข้าร่วม ขอพระเจ้าทรงนำให้ทุกคนที่ได้ไปค่ายจะได้รับพระพร ได้รับสิ่งดีๆ กลับมา รวมถึงการเสริมสร้างกำลังด้านจิตวิญญาณ ความตั้งใจในการทำงานรับใช้พระเจ้าด้วย
  • ขอพระเจ้าทรงนำให้เราทุกคนมีความรัก ความจริงใจที่ดีต่อกัน ทั้งต่อเพื่อนร่วมงาน เพื่อร่วมชั้นเรียน ครอบครัว คนที่เรารัก แม้กระทั่งคนที่เราไม่ชอบก็ตาม ขอพระเจ้าทรงนำให้เราสามารถรักทุกคนได้อย่างจริงใจ ชัดเจน และพร้อมที่จะช่วยเหลือกันในยามยากลำบากด้วย
  • ขอพระเจ้าทรงดูแลรักษาสุขภาพ ไม่ว่าอากาศจะเป็นอย่างไรก็ตาม ขอพระองค์ทรงคุ้มครองดูแลด้วย
  • ขอพระเจ้าเสริมกำลังทุกท่านในการทำงาน หรือในการเรียน ขอพระองค์ประทานสติปัญญา ความตั้งใจในการทำงานหรือในเรื่องการเรียนให้กับทุกท่านด้วย
  • ขอพระเจ้าทรงนำในการทำสิ่งต่างๆ ตามแผนที่วางไว้ ในตลอดทั้งปีนี้ ขอพระองค์ทรงนำให้ประสบความสำเร็จตามที่ได้ตั้งใจไว้

ปิดท้ายกับเพลงอีกเช่นเคย  เพื่อให้เข้ากับข้อพระคัมภีร์ เลยเลือกเพลงนี้ ที่พูดถึงพระเยซูเป็นรักแท้ ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง รักของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่ ทำให้เราสุขใจได้ ไม่รอช้า มาฟังกัน

เพลง รักแท้ ร้องโดย Lincy Fung อัลบั้ม Grace Collection C

ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านด้วยนะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.