WBO4-Jun2011 “ศัตรูในวันนี้ คือมิตรแท้ในวันหน้า”

มัทธิว 5:44  แต่​เรา​บอก​พวก​ท่านว่า จง​รัก​ศัตรู​ของ​ท่าน และ​จง​อธิษ​ฐาน​เพื่อ​บรร​ดา​คน​ที่​ข่ม​เหง​พวก​ท่าน

Matthew 5:44  But I say to you, Love your enemies and pray for those who persecute you

ศัตรู ผู้ที่ไม่อยากจะให้เกิดขึ้น  แต่ยังไงก็ต้องพบเจอกันบ้าง เพราะความคิด หรือนิสัยของคนเรามันต่างกัน ย่อมต้องมีความขัดแย้งกันบ้าง  แต่ถ้าเกิดความขัดแย้งแล้วทำให้เกิดการทะเลาะ  จนนำมาซึ่งการทำร้ายซึ่งกันและกัน  นั่นก็กลายเป็นปัญหาที่ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ สิ่งที่เราควรกระทำเมื่อเรามีศัตรู หรือพบศัตรูคือ  ให้อภัยเค้า  พูดกับเค้าดีๆ ปรับความเข้าใจซึ่งกันและกัน  ยิ้มให้แก่กันด้วยความเต็มใจ  และช่วยเหลือเค้าเมื่อเค้าลำบาก  ยังไง ศัตรูก็ต้องยอมเปลี่ยนกลายเป็นมิตรที่ดีได้อย่างแน่นอน

หัวข้ออธิษฐาน

– ใน 3 จังหวัดภาคใต้ หรือปัญหาตามแนวชายแดน ที่ยังคงมีเหตุการณ์ที่ไม่สงบอยู่ ยังมีการยิงกัน ทำร้ายกัน ขอให้ผู้ที่ทำงานในพื้นที่ทั้งทหาร ตำรวจ คุณครู นักเรียน และคนอื่นๆ จะได้รับความคุ้มครองที่มาจากพระเจ้า ขอให้ทุกคนได้รับความปลอดภัย และขอให้เหตุการณ์ความไม่สงบนี้ได้รับการแก้ไขโดยเร็วที่สุดด้วย

– ในช่วงนี้ก็อย่างที่ทราบกันว่ากำลังจะมีการเลือกตั้งกันในช่วงเดือนก.ค. ที่จะถึงนี้  ซึ่งก็มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือด ขอให้เรามีสติที่จะเลือกคนที่ดีเข้าไปบริหารประเทศกันด้วย แม้ตัวเลือกจะไม่ค่อยมีก็ตาม ยังไงเราเป็นคนไทยก็ควรออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกัน ไม่ว่าจะกาเบอร์ไหน หรืองดออกเสียงก็ตาม ขอพระเจ้าทรงนำให้การเลือกตั้งครั้งนี่จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

– สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้อะไรๆก็แปรเปลี่ยน สภาพแวดล้อมเริ่มแย่ มีการตัดไม้ทำลายป่าเกิดขึ้นมาก ขอพระเจ้าทรงเปลี่ยนจิตใจของผู้คนเสียใหม่ ให้มีจิตสำนึกในการดูแลรักษาธรรมชาติที่อยู่กับเรามานาน ขอให้ธรรมชาติ ป่าไม้ ท้องฟ้า และทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างอยู่กับพวกเราไปนานๆ

– กลุ่มเซลล์คริสเตียน ทั้งในโรงเรียน หรือในมหาวิทยาลัย ที่ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงกำลังจะเริ่ม เพราะเป็นช่วงเพิ่งเปิดเทอมใหม่ ขอให้น้องๆ คริสเตียนที่เพิ่งเข้ามาเรียนปีแรก สามารถมาพบเจอกับรุ่นพี่ในกลุ่มเซลล์เจอ และสามารถเข้าร่วมกลุ่มเซลล์ด้วย รวมถึงน้องๆที่อยู่ในกลุ่มเซลล์อยู่แล้ว ขอให้ทุกๆ คนสามารถแบ่งเวลาทั้งในเรื่องเรียน การงาน การรับใช้ทั้งที่คริสตจักร และที่กลุ่มเซลล์ได้ ขอให้ผู้คนที่พบเจอกลุ่มเซลล์จะได้รับทั้งพระพรและสิ่งดีๆ กลับไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้

ปิดท้ายด้วยเพลงอีกเช่นเคย  เพลงนี้อาจจะเคยเอามาลงไปแล้ว แต่พอดีว่าเข้ากับเรื่องในวันนี้ เลยมาแบ่งปันกัน  คนเรามีความหลากหลาย  แต่ยังไงเราก็ต้องอยู่ร่วมกัน  บางครั้งก็ต้องมีได้ หรือเสียในบางอย่าง  เราต้องยอมให้กันบ้าง  ไม่มีใครที่ดีพร้อม หรือได้ไปซะทุกอย่าง

เพลง  เหตุผลที่คนควรอยู่ร่วมกัน  โดย  นภ พรชำนิ

อัลบั้ม Songs From Different Scenes #2

 [youtube=http://www.youtube.com/watch?v=yZyejju0qQk]

ศัตรูของท่านในวันนี้  สามารถเปลี่ยนเป็นมิตรที่ดีในวันข้างหน้าได้  โดยที่เราต้องยอมเปิดใจ  ให้อภัยซึ่งกันและกัน  เพื่อที่เราจะได้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขร่วมกันบนโลกใบนี้

ขอพระเจ้าอวยพรครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.