WBO3-Jun2012 “พระเจ้าทรงอยู่ข้างๆเรา”

เฉลยธรรมบัญญัติ 31:6 จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด อย่ากลัวหรือครั่นคร้ามเขาเลย เพราะว่าผู้ที่ไปกับท่านคือพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน พระองค์จะไม่ทรงปล่อยท่านให้ล้มเหลวหรือทอดทิ้งท่าน

Deuteronomy 31:6 Be strong and courageous. Do not fear or be in dread of them, for it is the LORD your God who goes with you. He will not leave you or forsake you.

ข้อพระคัมภีร์ตอนนี้เป็นช่วงที่เกิดขึ้น ตอนที่โมเสส ผู้นำของชนชาติอิสราเอล กำลังจะส่งไม้ผลัดผู้นำไปให้กับโยชูวา เพื่อนำพาชนชาติอิสราเอลไปยังดินแดนของพระเจ้า

ซึ่งในข้อนี้ ได้ย้ำเตือนให้เรารู้ว่า ไม่ว่าเราจะอยู่ไหนก็ตาม พระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่กับเรา ไม่มีวันห่างไปไกลจากเราเลย ถ้าเราเชื่อและวางใจในพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ เรายังคงต้องเดินหน้า ต่อสู้กับสิ่งที่อยู่ข้างหน้า สู้ต่อไป ไม่หวั่นเกรงต่ออุปสรรค ขอพระเจ้าทรงนำทุกคนให้กล้าที่จะเดินหน้าต่อไปโดยไม่หวั่นเกรงสิ่งใดๆ ด้วย

ถึงแม้เราจะได้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักอย่างน้องแอมมี่ แต่ยังไง สิ่งที่แอมมี่ได้ทำ ก็จะเป็นประโยชน์ เป็นคุณค่า เป็นสิ่งที่จะคอยย้ำเตือนเรา ให้เราเดินหน้าทำงานรับใช้ร่วมกันในกลุ่มเซลล์ รวมถึงตั้งใจในการทำงานที่คริสตจักร เพื่อให้พันธกิจของพระเจ้าเดินหน้าต่อไป ขอพระเจ้าทรงอวยพรครอบครัวของน้องแอมมี่มากๆ ไม่ว่าจะทำสิ่งใด ขอพระเจ้าทรงนำในทุกย่างก้าวของครอบครัวนี้ด้วย

ปิดท้ายกับเพลงอีกเช่นเคย เป็นเพลงที่สนุก เนื้อหาดี มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาอยู่ ถ้าเรายอมให้พระเจ้าทรงนำเรา ไม่ว่าสุขหรือทุกข์ พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งเรา สู้ต่อไปครับ

เพลง จับมือพระองค์ (Hold His Hand) ร้องโดย โบ สุรัตนาวี

อัลบั้ม Soul Food

[soundcloud url=”http://api.soundcloud.com/tracks/50043465″ params=”auto_play=false&show_artwork=false&color=002cff” width=”100%” height=”166″ iframe=”true” /]

ขอพระเจ้าอวยพรมากๆ ครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.