WBO4-May2014 “กล้าออกไปข้างหน้า”

247135098271486406_lujjawwf_c

ที่มาของภาพ : etsy.com

2 ทิโมธี 1:7 เพราะ​ว่า​พระ​เจ้า​ไม่​ได้​ประ​ทาน​ใจ​ที่​ขลาด​กลัว​แก่​เรา แต่​ประ​ทาน​ใจ​ที่​ประ​กอบ​ด้วย​ฤทธา​นุภาพ ความ​รัก และ​การ​บัง​คับ​ตน​เอง​แก่​เรา

2 Timothy 1:7 for God gave us a spirit not of fear but of power and love and self-control.

สวัสดีครับทุกคน กลับมาอีกครั้ง ในช่วงนี้สถานการณ์บ้านเมืองยังคงมีความวุ่นวาย มีการประกาศกฎอัยการศึก มีการปฏิวัติ ขอให้เราได้อธิษฐานขอการทรงนำจากพระเจ้า ขอให้สถานการณ์ต่างๆ เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น จะได้รับการคลี่คลาย แก้ไขลงไปด้วย

พระธรรมที่นำมาเสนอนี้ เป็นจดหมายฝากที่ อ.เปาโล ที่ได้ส่งไปถึงทิโมธี เพื่อนร่วมงาน ผู้ช่วยของท่าน ซึ่งได้มีการสอน แนะนำในเรื่องของความอดทน รวมถึงให้คำหนุนใจที่ดีในการเป็นพยานเพื่อพระเยซูคริสต์ และทำหน้าที่ในการประกาศข่าวประเสริฐ แม้ว่าจะต้องเจอกับความทุกข์ยาก กับการต่อต้านที่เกิดขึ้น ซึ่งตอนที่นำเสนอนี้ได้แนะนำให้เราจงรักภักดีต่อข่าวประเสริฐ

เมื่อเรากระทำสิ่งใดก็ตาม ทั้งการทำงานในสถานการณ์ปกติ หรือในช่วงที่วุ่นวาย ทั้งในเวลาที่เราออกไปประกาศข่าวประเสริฐ บอกเล่าเรื่องราวของพระเจ้า พระเยซูให้ผู้อื่นได้รับรู้ ที่บางครั้งก็ได้รับการตอบรับที่ดี หรือไม่ก็มีการต่อต้านเกิดขึ้น สิ่งที่เกิดขึ้นนั้น พระเจ้าทรงรับทราบทุกอย่าง พระองค์ทรงมองดูเรา ไม่ใช่เพียงแค่มอง แต่พระองค์ทรงช่วยเหลือเรา พระองค์ได้ประทานความกล้าที่จะออกไปประกาศ บอกเล่าเรื่องราวของพระเจ้า ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะต้องเจออะไร พระองค์ก็ทรงช่วยเรา ขอพระเจ้าที่จะทรงนำเรา ให้เรากล้าที่จะก้าวต่อไป ก้าวออกไปประกาศ ก้าวออกไปเจออุปสรรค และให้เรามีความรักที่จะส่งต่อให้กับผู้คนอีกมากมายที่ยังไม่รู้จักพระองค์ให้ได้รู้จักพระองค์มากขึ้นด้วย

ปิดท้ายกับเพลงอีกเหมือนเคย เป็นเพลงนมัสการ สรรเสริญพระเจ้าที่จังหวะสนุก ที่ฟังแล้วรู้สึกดี เลยมาแชร์ให้ฟัง ช่วงนี้ติดใจเพลงของ W501 เลยมาแชร์ให้ฟังกัน

เพลง หัวใจเราจะสรรเสริญ ร้องโดย โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ (W501)

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=XecchfP9ULw]

ขอพระเจ้าอวยพรมากๆ ครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.