WBO4-Nov2011 “พอใจในสิ่งที่เรามี”

ฮีบรู 13:5 ท่าน​อย่า​เป็น​คน​เห็น​แก่​เงิน จง​พอใจ​ใน​สิ่ง​ที่​ท่าน​มี​อยู่ เพราะ​ว่า​พระ​องค์​ได้​ตรัส​ว่า “เรา​จะ​ไม่​ละ​ท่านหรือ​ทอด​ทิ้ง​ท่าน​เลย”

Hebrews 13:5  Keep your life a free from love of money, and be content with what you have, for he has said,  “I will never leave you nor forsake you.”

ความโลภ หวังแต่จะได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทอง   ด้วยวิธีการโกงทุกรูปแบบ  ทรัพย์สินเงินทองที่มากมายนั้น สักวันก็ต้องเสื่อมสูญไปตามกาลเวลา  เมื่อเราตายไปก็ไม่สามารถเอากลับไปด้วยได้  สิ่งที่เราควรจะทำคือ  กระทำหน้าที่ ประกอบอาชีพด้วยความสุจริต  ไม่โกงใคร  พอใจในหน้าที่ การงานที่ได้รับมอบหมาย หรือทรัพย์สินที่เรามีอยู่  เพื่อที่เราจะได้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้  ถ้าเราคิดว่าเรายังขาดอะไร  ก็ขอการทรงนำที่มาจากพระเจ้า อธิษฐาน สารภาพบาป ทูลขอด้วยความเชื่อที่จริงใจ พระองค์ก็จะทรงช่วยเหลือเราตามความเหมาะสมแล้ว

 

หัวข้ออธิษฐาน

– ในช่วงนี้ ยังคงมีน้ำท่วมในหลายพื้นที่   หรือในช่วงนี้ที่ก็ใกล้จะฤดูหนาว  หรือมีฝนตกลงมา  ขอให้ทุกคนที่ประสบกับเหตุภัยธรรมชาตินี้ จะได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ขอให้ทุกคนมีน้ำใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรง พร้อมที่จะเรียน หรือทำงานกันต่อไปได้  ให้ทุกคนได้รับการคุ้มครองดูแล  ได้รับความปลอดภัย

– สุขภาพร่างกายของทุกคน ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ใครที่บาดเจ็บ หรือป่วย ขอให้ได้รับการรักษา ดูแลอย่างดีด้วย

– การดำเนินชีวิตของเราในแต่ละวัน ที่จะต้องพบเจอกับอุปสรรคต่างๆ มากมาย ซึ่งในบางครั้งเราก็อาจจะอ่อนกำลัง ไม่สามารถทำได้ ขอพระเจ้าทรงนำในการดำเนินชีวิตทุกด้าน  ไม่ว่าจะเป็นการเรียน การทำงาน หรือทำในสิ่งใดๆ ขอพระองค์ทรงนำเราด้วย

– ในการเรียนของน้องๆ ทุกคน ถึงแม้จะไม่ได้เปิดเรียนพร้อมกัน เนื่องจากในบางพื้นที่ยังประสบภัยน้ำท่วม ขอให้น้องๆ มีความตั้งใจในการเรียน  ในการทำงานทุกๆ อย่างด้วย

 

ปิดท้ายด้วยเพลงอีกเช่นเคย  เพลงนี้ได้กล่าวถึง  เมื่อเราอธิษฐานทูลขอ  ยังไงๆ ก็ไม่เกิดผล นั่นก็เพราะเราคงขอมากเกินไป  นั่นก็ดูเป็นการเห็นแก่ตัว  แต่เราลองมองคนอื่น  บางคนก็ยังมีส่วนที่ขาด  แต่เค้าก็ยังอยู่ได้  เราควรที่จะแบ่งปันสิ่งที่เรามี ให้กับผู้ที่ไม่มีโอกาส  หรือผู้ที่ขัดสนบ้าง  ไปฟังกันได้

เพลง  มอง

อัลบั้ม  YC2005 (Walk With Me)

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=r3hKPC1O_lY]

ขอพระเจ้าอวยพรมากๆ ครับ

 

One comment on “WBO4-Nov2011 “พอใจในสิ่งที่เรามี””

  1. Anonymous says:

    ขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้มีพระองค์

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.