WBO4-Oct2014 “กลับใจ”

new-creation

2 โครินธ์ 5:17 ฉะนั้น​ถ้า​ใคร​อยู่​ใน​พระ​คริสต์ เขา​ก็​เป็น​คน​ที่​ถูก​สร้าง​ใหม่​แล้ว สิ่ง​สาร​พัด​ที่​เก่าๆ ก็​ล่วง​ไป นี่​แน่ะ​กลาย​เป็น​สิ่ง​ใหม่​ทั้ง​นั้น

2 Corinthians 5:17 Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away; behold, the new has come.

สวัสดีทุกคนครับ ในช่วงวันเวลาที่ผ่านไป ย่อมมีเรื่องราวให้จดจำ ทั้งเจอะเจอกับเหตุการณ์ที่ดี หรือเหตุการณ์ที่ทำให้เราเสียใจ เราไม่ควรที่จะไปจดจำกับเรื่องที่เลวร้าย หรือจดจ่อกับเรื่องแบบนั้นมากจนเกินไป เพราะสิ่งเหล่านั้นยิ่งทำให้เราจมปลักกับเรื่องเลวร้าย ทำให้เรายิ่งเศร้าเข้าไปอีก สิ่งที่เราควรทำคือ ให้เก็บไว้เป็นข้อเตือนใจ และอย่าไปคิดมากกับเรื่องไม่ดี และให้จดจำในสิ่งที่ดี เพื่อที่เราจะได้ก้าวไปข้างหน้าได้ต่อไป

ข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ มาจากจดหมายฝากของอาจารย์เปาโลที่เขียนไปถึงคริสตจักรเมืองโครินธ์อีกฉบับหนึ่ง ซึ่งอยู่ในช่วงที่คริสตจักรนี้กำลังมีปัญหา มีการโจมตีอ.เปาโลอย่างรุนแรง แต่ท่านก็ยังแสดงความชื่นชมยินดีที่ความเข้มงวดที่เกิดขึ้นนี้ทำให้เกิดการกลับใจใหม่และการคืนดีกัน ซึ่งในตอนที่นำมานี้ ก็อยู่ในเรื่องของพันธกิจแห่งการคืนดีกันด้วย

เมื่อก่อนตัวเรานั้นยังคงหลงไปในทางที่ไม่ดี พบเจอและหลงไปในทางแบบนั้น แต่เราสามารถเปลี่ยนใจกลับมาหาพระองค์ได้ เพียงเรายอมละทิ้ง หรือลดความสำคัญของสิ่งของในโลกนี้ที่ไม่ยั่งยืน แต่ให้เราจดจ่อในสิ่งที่ยั่งยืนนิรันดร์ นั่นคือ การเชื่อและวางใจในพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ พระองค์ได้ทรงยอมลบล้างความผิดบาปของพระองค์ด้วยการทรงถูกตรึงที่ไม้กางเขน และทรงฟื้นขึ้นมาจากความตาย พระองค์ทรงรักพวกเราทุกๆ คน ไม่ว่าจะเป็นใคร ที่ไหน มาจากไหนก็ตาม พระองค์ก็ทรงรักเรา ขอเพียงเราที่จะยอมกลับใจรับพระองค์เข้ามาสร้างชีวิตใหม่ให้กับเรา กลับใจเชื่อด้วยใจจริง ขอพระองค์ทรงนำเราด้วย

ปิดท้ายกับเพลงอีกเช่นเคย ในวันนี้ มาจากข้อพระคัมภีร์ใกล้เคียงกัน คือมาจาก 2 โครินธ์ 4:16-18 พอจะรู้กันอยู่แล้ว มาฟังกันเลยดีกว่า

เพลง Invisible (2 โครินธ์ 4:16-18) ร้องโดย BB.Mind (Crossover music)

ขอพระเจ้าอวยพรทุกคนครับ

ที่มาของภาพประกอบ: BrotherRamsome

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.