WBO4-Oct2016 “กระวนกระวายทำไม?”

fashion-1536985_640

ท่านกระวนกระวายถึงเครื่องนุ่งห่มทำไม? จงพิจารณาดูว่าดอกไม้ในทุ่งนานั้นเติบโตขึ้นอย่างไร มันไม่ทำงาน มันไม่ปั่นด้าย แต่เราบอกพวกท่านว่า แม้แต่กษัตริย์ซาโลมอนเมื่อทรงบริบูรณ์ด้วยศักดิ์ศรีก็ไม่ได้แต่งพระองค์งามเท่าดอกไม้เหล่านี้สักดอกหนึ่ง (มัทธิว 6:28-29)
And why are you anxious about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow: they neither toil nor spin, yet I tell you, even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. (Matthew 6:28-29)

สวัสดีทุกท่านครับ ในช่วงนี้ กลายท่านยังคงมีความเศร้าโศก แต่เราเองก็ยังต้องดำเนินชีวิตต่อไปไม่มีหยุด ขอพระเจ้าทรงเยียวยาจิตใจ เสริมกำลังและเรี่ยวแรงในการทำงานต่อไปด้วย ขอทรงนำให้ผ่านพ้นในทุกอุปสรรคด้วย

พระธรรมตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของคำเทศนาที่พระเยซูคริสต์ทรงสอนบนภูเขา ที่มีหลายคนเฝ้าพระองค์ ในส่วนที่นำมานี้ เป็นตอนที่พูดถึงความกังวล หรือความกระวนกระวาย

ในแต่ละคนก็มักจะมีเรื่องที่ต้องกลุ้มใจ หรือกังวลใจในหลายเรื่อง ทั้งเรื่องกิน เที่ยว ทำงาน การแต่งตัว และอื่นๆ พระเยซูทรงสอนให้เราได้เห็นผ่านเรื่องของนก ถึงแม้จะดูเหมือนไม่มีใครเลี้ยงดู แต่พระเจ้าก็ทรงเลี้ยงดู หรือต้นไม้ ดอกไม้ พระองค์ก็ทรงเลี้ยงดู ให้เติบใหญ่ สวยงามได้ เราไม่ควรกังวล หรือสนใจในเรื่องการกินดื่ม แต่งตัว หรือแสวงหาความสุขที่เกินพอดี จนทำให้เราหลงไปจากทางที่เหมาะสม เราควรรู้จักความพอดีบ้าง แบ่งปันให้กับผู้อื่นบ้าง เพื่อที่ทุกคนจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเสมอไป

ปิดท้ายกับเพลงอีกเช่นเคย ในช่วงนี้ขอระลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 ทำให้เราระลึกถึงพระองค์ท่าน ที่ได้ทรงกระทำพระราชกรณียกิจช่วยเหลือผู้คนตามพื้นที่ ไม่ว่าพื้นที่ใดพระองค์ท่านก็ทรงช่วยเหลือ ข้าพระองค์ทั้งหลายสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ขอพระเจ้าทรงเยียวยาจิตใจทุกท่าน ให้พวกเราที่จะมีความตั้งใจในการดำเนินชีวิต เผชิญหน้ากับสิ่งที่อยู่ข้างหน้าต่อไปด้วย

เพลง เพลงของพ่อ โดย Boyd Kosiyabong feat.นภ พรชำนิ

https://www.youtube.com/watch?v=phZ1YHoGmdY

ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.