WBO5-Dec2016 “เปลี่ยนใหม่”

winter-234721_640

“พวก‍ท่านเคยฟังเรื่องของพระ‍องค์แล้วอย่างแน่‍นอน และเคยได้รับการสอนเรื่องพระ‍องค์ตามสัจ‌ธรรมที่อยู่ในพระ‍เยซูแล้ว คือได้รับการสอนให้ทิ้งตัวเก่าของพวก‍ท่าน ที่คู่กับการประ‌พฤติแบบเดิม ซึ่งถูกตัณ‌หาล่อ‍ลวงทำให้พินาศไป และให้วิญ‌ญาณและจิต‍ใจของพวก‍ท่านได้รับการเปลี่ยนใหม่ และรับการสอนให้สวมสภาพใหม่ ซึ่งได้รับการสร้างขึ้นตามแบบของพระ‍เจ้า ในความชอบ‍ธรรมและความบริ‌สุทธิ์อย่างแท้‍จริง” (เอเฟซัส 4:21-24)
“assuming that you have heard about him and were taught in him, as the truth is in Jesus, to put off your old self, which belongs to your former manner of life and is corrupt through deceitful desires, and to be renewed in the spirit of your minds, and to put on the new self, created after the likeness of God in true righteousness and holiness.” (Ephesians 4:21-24)

สวัสดีทุกท่านครับ ในที่สุด อีกไม่กี่วันก็จะปีใหม่กันแล้ว ช่วงนี้หลายๆ คนคงจะได้หยุดพัก่อนกันแล้ว ใครที่ยังทำงาน ก็ขอให้ตั้งใจทำงานให้เต็มที่ ไม่ว่างานใดก็มีความสำคัญทั้งนั้น ในช่วงปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ อย่าลืมที่จะวางแผนชีวิจในช่วงปีใหม่กันบ้าง มีหลายอย่างในปีนี้ที่ยังไม่ได้ทำ หวังว่าในปีหน้าจะสามารถทำได้สำเร็จนะครับ

ข้อพระคัมภีร์ส่งท้ายวันนี้ เป็นจดหมายฝากที่ส่งไปถึงคริสตจักรในเมืองเอเฟซัส ในตอนนี้ได้สอนให้เรารู้ว่า เราควรทิ้วตัวเก่า รูปแบบเก่าๆ วิถีชีวิตแบบเก่าๆ ที่ทำให้เราหลงไปจากทางของพระเจ้า ไม่ว่าจะเรื่องการกระทำที่ผิด การพนัน ตัณหา หรือการหลงติดกับบางสิ่งจนทำให้เราลืมการติดสนิทกับพระเจ้า หรือการกระทำที่ใครต่างก็ไม่ชอบ ดังนั้นแล้ว เราควรสวมสภาพใหม่ กระทำตัวให้เป็นแบบอย่าง ให้มีพระเจ้าเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นความจริงที่เราควรเรียนรู้ ทำความเข้าใจอย่างมาก ขอพระเจ้าทรงนำในการเริ่มชีวิตใหม่ ก้าวไปข้างหน้าตามทางของพระองค์ ให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างเหมาะสม และเป็นแบบอย่างให้กับคนอื่นต่อไปได้

ปิดท้ายกับเพลงอีกเช่นเคย เป็นเพลงของ Pentatonix อีกสักเพลง เพื่อให้เข้ากับช่วงฤดูหนาว ที่ไม่ค่อยจะหนาวอะไรมากนัก ไม่รอช้า มาฟังกัน

เพลง White Winter Hymnal โดย Pentatonix

ขอให้มีความสุขมากๆ ขอพระเจ้าทรงคุ้มครองดูแลทุกท่านในการพักผ่อน ท่องเที่ยว หรือทำสิ่งใดก็ตาม ขอพระเจ้าอวยพร แล้วพบกันใหม่ในปีหน้าครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.