WBO5-Sep2011 “ทิ้งความโกรธ พร้อมให้อภัย”

เอเฟซัส 4:31-32 จง​เอา​ความ​ขม​ขื่น ความ​ฉุน​เฉียว ความ​โกรธ การ​ทุ่ม​เถียง การ​พูด​จา​ดูหมิ่น รวม​ทั้ง​การ​ร้าย​ทุก​อย่าง​ออก​ไป​จาก​พวก​ท่าน  แต่​จง​มี​ใจ​กรุ​ณา ใจ​สง​สาร และ​ใจ​ให้​อภัย​แก่​กัน​และ​กัน เหมือน​อย่าง​ที่​พระ​เจ้า​ทรง​ให้​อภัย​พวก​ท่าน​ใน​พระ​คริสต์

Ephesians 4:31-32  Let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you, along with all malice. Be kind to one another, tender hearted, forgiving one another, as God in Christ forgave you.

อาการโกรธ หรือโมโห ย่อมเกิดจากการที่เราไม่สบอารมณ์กับบางสิ่งบางอย่าง จนทำให้เราแสดงอาการออกมา จนเกิดการเถียง หรือทำร้ายผู้อื่น ซึ่งอาการเหล่านี้ เราสามารถหยุดได้  ด้วยการให้อภัย มีใจกรุณา อย่างที่ย้ำกันหลายครั้ง เราควรยอมให้อภัยผู้อื่นเมื่อกระทำผิด แล้วเราก็ต้องขอโทษเมื่อเราทำผิด เพื่อที่เราจะได้อยู่ด้วยกันอย่างสบายใจ

หัวข้ออธิษฐาน

–  การทำงานของรัฐบาลชุดใหม่ ขอให้ทุกท่านที่เข้าไปบริหารประเทศ จะมีความจริงใจในการพัฒนาประเทศ ไม่หวังแต่จะได้เพื่อตนเองหรือพวกพ้องเพียงอย่างเดียว

–  ช่วงเวลานี้ก็ใกล้ที่จะสอบปลายภาคของน้องๆ กันแล้ว ขอให้ทุกคนมีสติปัญญาและความตั้งใจในการสะสางงานที่ค้างอยู่ให้เสร็จ รวมถึงมีสมาธิในการเตรียมตัวอ่านหนังสือ ทบทวนบทเรียนก่อนสอบ เพื่อที่จะได้สอบผ่านทุกรายวิชาด้วย

– การดำเนินชีวิตของเราในแต่ละวัน ที่จะต้องพบเจอกับอุปสรรคต่างๆ มากมาย ซึ่งในบางครั้งเราก็อาจจะอ่อนกำลัง ไม่สามารถทำได้ ขอพระเจ้าทรงนำในการดำเนินชีวิตทุกด้าน  ไม่ว่าจะเป็นการเรียน การทำงาน หรือทำในสิ่งใดๆ ขอพระองค์ทรงนำเราด้วย

– ในช่วงนี้ สภาพอากาศก็แปรปรวน หรือมีภัยธรรมชาติเกิดขึ้น เดี๋ยวฝนตก เดี๋ยวน้ำท่วม เดี๋ยวร้อน ขอให้ทุกคนที่ประสบกับเหตุภัยธรรมชาตินี้ จะได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ขอให้ทุกคนมีน้ำใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรง พร้อมที่จะเรียน หรือทำงานกันต่อไปได้

–  ค่ายที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคม ทั้งค่ายรวมของนักเรียนและนักศึกษาคริสเตียน ในวันที่ 17-20 ต.ค. ซึ่งค่ายนี้ต้องเปลี่ยนสถานที่กะทันหัน เนื่องจากค่ายที่จะไปเกิดน้ำท่วม ขอพระเจ้าจะทรงนำให้หาสถานที่ที่เหมาะสม ขอให้ทุกคนที่ได้ไปจะได้รับพระพร ได้รับข้อคิด สิ่งดีๆ กลับไป เพื่อที่จะได้กลับมาใช้ ทั้งในการดำเนินชีวิต ในการรับใช้ ทั้งในกลุ่มเซลล์คริสเตียน หรือในคริสตจักรด้วย

ปิดท้ายด้วยเพลงให้ข้อคิดดีๆ เพลงนี้ เมื่อเราต้องเจอกับอุปสรรค ขอให้รู้ว่า มันเป็นปกติของชีวิตที่เราต้องเจอ ยังไงเราก็ต้องผ่านพ้นอุปสรรคนั้นไปได้อย่างแน่นอน สู้ต่อไปนะ

เพลง  ผ่าน  โดย  Modern Dog

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=c6GMWj_7yRY]

ขอพระเจ้าอวยพรครับ 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.